Proiect educativ la Falesti

Proiect educativ la Falesti Conflictele în mediul şcolar, rămase nesoluţionate, sînt o sursă generatoare de probleme, printre care: comportament violent, randament şcolar scăzut, absenteism şcolar ş.a.
Pentru prevenirea violenţei, în cadrul instituţiilor şcolare este important şi necesar să existe un Program de Mediere şcolară în vederea combaterii şi prevenirii delicvenţei juvenile. Propunîndu-şi promovarea şi implementarea acestui program, Centrul de Justiţie Comunitară Făleşti a lansat, începînd cu februarie curent, proiectul „Medierea şcolară-soluţie în cazul violenţei şcolare”.

Urmîndu-şi primordiala misiune care constă în contribuirea la respectarea drepturilor omului prin promovarea valorilor şi practicilor de justiţie comunitară, CJC Făleşti a selectat cele 3 licee care sînt din Sarata-Veche, Albineţul-Vechi şi Glinjeni, luînd în consideraţie nivelul receptivităţii psihologilor din şcolile respective. Pentru atingerea scopului propus, vor fi desfăşurate activităţi de instruire a elevilor din clasele X-XII şi a psihologilor şcolari, unul dintre care a avut loc la 24 martie curent. Elevii instruiţi , la rîndul lor, vor transmite informaţia celor din clasele mai mici în cadrul orelor de diriginţie şi în acelaşi timp să soluţioneze cazurile de conflict apărute în şcoala din care fac parte.

Centrul de Justiţie Comunitară Făleşti (CJC) a fost fondat în anul 2007, în cadrul proiectului „Strenghening the Reform of the Penal Justice System in Moldova”de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al ICCO Olanda, avînd ca coparteneri APL-urile locale, institutiile de invatamint, Direcţia de Asistenţă Socială si Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret si Sport, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, Oficiul de executare. Deasemenea CJC Făleşti colaborează cu organizaţiile neguvernamentale cum ar fi; Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Falesti si ONG-ul „Alianţa între Generaţii” din or. Făleşti.