Membrii și membrele a patru organizații necomerciale (ONC) din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au început activitățile de schimb de experiență în vederea preluării bunelor practici în inițierea dialogurilor cu autoritățile locale, factorii de decizie, cetățenii, dar și implementarea proiectelor și activităților în comunitățile din care fac parte.
Astăzi a fost lansat Ghidul ordonatorului expertizei judiciare - o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care efectuează expertize judiciare sau au tangență cu acestea: experți judiciari, ofițeri de urmărire penală, avocați, judecători, procurori, polițiști etc. Publicația abordează diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât să fie formulate în baza principiilor de activitate în domeniul expertizei judiciare și să contribuie la realizarea eficientă a actului justiției.
Soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat au discutat despre diferite soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile, care ar putea fi implementate în regiuni. Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu de Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.
Eficientizarea lucrului cu beneficiarii din perspectiva abordării bazate pe gen și drepturile omului – prioritate a organizațiilor societății civile Membrele și membrii organizațiilor necomerciale din Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat au participat la trainingul „Introducere în abordarea bazată pe gen și drepturile omului (ABGDO). Servicii orientate spre beneficiari”, în cadrul căruia și-au consolidat capacitățile de abordare bazată pe gen și drepturile omului. Instruirea a fost organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
Respectarea drepturilor refugiaților, în atenția Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, Ciruleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat au discutat, în cadrul unei ședințe extraordinare, despre rolul și implicarea autorităților publice locale, profesioniștilor din sectorul justiției și domeniile conexe, societății civile în asigurarea respectării drepturilor persoanelor refugiate. Ședința a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.
Conferința națională „Consolidarea medierii garantate de stat în Republica Moldova” Peste 40 de profesioniști și profesioniste din sectorul justiției au pus în discuție două concepte privind consolidarea medierii garantate de stat. Acestea au fost prezentate, ieri 22 februarie 2022 în cadrul conferinței naționale „Consolidarea medierii garantate de stat în Republica Moldova” . Activitatea a fost realizată de către Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere în cadrul în cadrul Proiectului „Accesul la Justiție în Moldova” implementat de Millennium DPI Partners LLC.
Instruiri pentru mediatori/oare, avocați/te care acordă asistență juridică garantată de stat, parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile Institutul de Reforme Penale lansează a doua rundă de instruiri pentru mediatori/oare, avocați/te care acordă asistență juridică garantată de stat, parajuriști/ste și reprezentanții/tele organizațiilor societății civile (OSC).
Buletinul informativ nr.6 „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” În perioada octombrie-decembrie 2021, echipa Institutului de Reforme Penale, în parteneriat cu membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat, a definitivat și prezentat instituțiilor publice soluțiile pentru eliminarea barierelor în accesul la justiție, identificate în cadrul ședințelor PDAJ pe parcursul anului și a schimbului de experiență. Despre cele mai importante activități realizate în această perioadă în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei – în paginile ce urmează.
Membrii și membrele PDAJ au învățat cum să soluționeze problemele sistemice privind accesul la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au învățat despre abordarea integrată a problemelor sistemice din domeniul justiție. În cadrul unui atelier de instruire, organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP), formatorii Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare au explicat participanților și participantelor cum pot fi aplicate conceptele „Teoria schimbării” și „Cadrul de Rezultate”, pentru a obține soluții la anumite probleme. Instruirea a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție Comunicarea redusă a instanțelor de judecată cu justițiabilii, accesul limitat la justiție al persoanelor cu deficiențe mintale, asigurarea protecției drepturilor acestora au fost principalele probleme identificate de către membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din patru regiuni ale Republicii Moldova, în perioada 2020-2021. Aceste probleme, comune pentru toate regiunile, au fost discutate în cadrul sesiunii de schimb de experiență „Accesul la justiție: prin metode inovatoare generăm soluții la probleme actuale”. În urma schimbului de experiență dintre participanții și participantele la eveniment, au fost identificate un șir de soluții, implementarea cărora poate îmbunătăți accesul la justiție al persoanelor marginalizate și din grupuri vulnerabile. Activitatea s-a desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie și a fost organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.