Institutul de Reforme Penale (IRP) își propune să contribuie la o mai bună respectare a Drepturilor Omului la etapa de aplicarea și/sau contestare a măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate în Republica Moldova
Aplicarea detenției în general și a detenției preventive, în special, râmâne în continuare afectată de așa numitul sindrom „Gulag”, ce nu a dispărut odată cu sistemul sovietic de justiției penală. Acest sindrom se manifestă printr-o predilecție nemotivată sau chiar susținere a aplicării detenției oricând, dar și a indiferenței totale față de persoanele care au fost private de libertate.
Acord de colaborare cu Consiliul de Mediere Un acord între IRP și Consiliul de Mediere din Republica Moldova vine să consolideze colaborarea între aceste două instituții, în scopul promovării în continuare a valorilor Justiției Restaurative.
Problemele procedurii penale în vizorul conducătorilor Organelor de urmărire penalăActivitățile comune ale Direcției Generale de Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliției și Institutului de Reforme Penale au continuat cu un seminar privind jurisprudența Curții Constituționale în materia dreptului penal și procedurii penale.
Elaborarea Ghidului de Urmărire penală în cauzele cu făptuitori minoriConvenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, în articolul 3, prevede că în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de tribunale, de autorități administrative sau de organe legislative, „interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”.
Excepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilorPornind de la colaborarea cu „Amnesty International Moldova” prof. I DOLEA împreună cu judecătorul Curții Constituționale A.BĂIEȘU și ex-judecătorul Curții Supreme de Justiție G.NICOLAEV au ținut cursuri de instruire continuă cu judecători și procurori, din diferite regiuni, referitor la problemele ce țin de excepția de neconstituționalitate și aplicarea procedurilor sumare la judecarea cauzei penale.
Colaborarea cu Institutul Național al Justiției
În contextul colaborării dintre Institutul de Reforme Penale și Institutul Național al Justiției, prof. I. DOLEA a avut o discuție cu un grup de judecători și procurori pe marginea unor aspecte ale art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Discuții pe marginea reformei penitenciare
În cadrul întâlnirii experților din SUA cu echipa IRP, au fost puse în discuție problemele majore cu care se ciocnește sistemul penitenciar.
Atelier de instruire a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Care sunt bunele practici aplicate în cadrul investigării cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea? Ce problemele sunt frecvent întâlnite în activitatea de investigare și care sunt modalitățile de înlăturare a obstacolelor în această activitate atunci când bănuit sau învinuit este un minor? 20 de ofițeri de urmărire penală din 15 raioane și din mun. Chișinău au fost abilitați în acest sens în cadrul atelierului de instruire cu tematica ,,Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale” desfășurat în perioada 19-20 februarie 2019.
Cuvânt de Salut din partea directorului IRP, Igor Dolea
Dragi prieteni,
Am plăcerea să Vă salut în legătură cu revenirea mea în echipa Institutului de Reforme Penale.
4 clinici juridice din țară reunite pentru a pune in discuție instruirea clinică in sistemul de pregătire al viitorilor juriștiLa data de 17-18 ianuarie 2019 reprezentanții a 4 clinici juridice din cadrul instituțiilor de învățământ superioare cu profil juridic au participat la un Atelier de lucru cu genericul „Promovarea instruirii clinice in sistemul de pregătire al viitorilor juriști”, avându-i ca formatori pe Victor Zaharia, conferențiar universitar si Ion Căpățină, lector universitar.