Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional

Atelierul Regional cu genericul: „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale. Schimb de bune practici cu specialiștii din Leova, Orhei, Căușeni ce lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale” a avut loc în perioada 24-26 octombrie 2017, în raionul Leova.

Pe parcursul a trei zile specialiștii ce lucrează cu și pentru copiii din regiunile Leova, Orhei, Căușeni, Ungheni, Bălți au realizat un schimb de experiență și au făcut cunoștință cu activitățile, instituțiile și serviciile raionului Leova.

Specialiștii au vizitat mai multe centre pentru copiii aflați în situații de risc din r. Leova, cum ar fi: Centrul Multifuncțional pentru copii din satul Cupcui, r. Leova; Centrul de zi pentru copii din or. Iargara, r. Leova; Tabăra de odihnă pentru copii din satul Sărata Nouă, r. Leova; Centrul de zi pentru copii „Speranța”, or. Leova; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor. Managerii centrelor respective au vorbit atât despre experiențele pozitive, cât și despre dificultățile cu care se confruntă în oferirea serviciilor. Totodată, participanții s-au deplasat la Procuratura raionului Leova, unde s-a explicat cum are loc audierea copiilor în situații speciale și la Serviciul Asistență Psihopedagogică, unde s-a discutat despre practicile reușite și constrângerile în prestarea serviciilor de suport pentru copii.

Pe lângă vizitele la instituțiile de profil, participanții au discutat și au dezbătut subiecte ce țin de fenomenul delincvenței juvenile. Dumitru Codreanu, coordonator local IRP, a prezentat scopul mecanismului de prevenire a delincvenței juvenile și referire a copiilor în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale din raionul Leova, care urmăreşte coordonarea şi unificarea acţiunilor tuturor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în vederea asigurării respectării drepturilor copilului, aplicarea unor modalităţi eficiente de referire la serviciile sociale din comunitate, reducerii comportamentului delincvent şi deviant în rândul minorilor.

De asemenea, la discuții au fost invitate două eleve de la Consiliul Raional al Tinerilor, r. Leova, Elena Smocinschi și Cristina Duplachi, care au elaborat un sondaj despre delincvența juvenilă în opinia tinerilor. Au venit și cu unele sugestii privind modalitățile de prevenire a delincvenței juvenile, cum ar fi: oferirea alternativelor de petrecere a timpului liber și de manifestare socială; informarea constantă a minorilor despre esența cadrului legal și despre repercusiunile posibile în cazul devierii de la limitele legii; fortificarea încrederii minorilor în actorii implicați direct în procesul de prevenire a delincvenței juvenile etc. „Delincvența juvenilă constituie o cauză, dar și o consecință a specificului procesului evolutiv al minorilor” au conchis tinerele.

Alte subiecte discutate au ținut de experiența Inspectoratului de Poliție Leova în prevenirea infracțiunilor cu implicarea copiilor, activitatea Direcției de Învățământ și a subdiviziunilor ei în domeniul delincvenței juvenile, managementul cazurilor individuale ale copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale, serviciile de suport oferite de către specialiștii SAP copiilor cu cerințe educaționale speciale, în situații de risc și în conflict cu legea etc.

Participanții au rămas mulțumiți de complexitatea activităților organizate la acest schimb de experiență. „Din mesajele specialiștilor relevate cu entuziasm am preluat un bagaj de practică și cunoștințe. S-au prezentat rezultatele activităților și dinamica proiectelor implementate pentru a înlătura cauzele penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale. Cu mult elan participanții au enumerat idei ingenioase și inițiative frumoase pe care le-au susținut și pe care le vom pune în practică la noi în raion. Exprimăm recunoștința Institutului de Reforme Penale pentru bunul schimb de experiență, care a contribuit substanțial la buna organizare și desfășurare a vizitei noastre în or. Leova. Vă mulțumim! ” (Echipa grupului de lucru din raionul Căușeni)

La final, facilitatorii atelierului, Arina Țurcan, avocată, expertă IRP și Oleg Cernenchi, procuror șef interimar, r. Leova au înmânat certificate de participare la atelierul regional tuturor specialiștilor.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional
Raionul Leova – gazda celui de-al doilea atelier regional