Activitati psihosociale pentru copii si parintiÎncepînd cu luna martie 2013, Institutul de Reforme Penale a demarat în 5 raioane pilot (Bălți, Căușeni, Leova, Orhei și Ungheni) activităţi psihosociale pentru copiii sub răspundere penală sau a celor în conflict cu legea, precum şi părinţilor acestora.
Astfel, pînă la 01 septembrie 2014 de activităţi psihosociale au beneficiat peste 274 copii (cuprinşi cu vîrsta de 12-17 ani) şi 164 părinţi ai acestora.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului "O mai buna protectie a copiilor in sistemul de justitie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de catre Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.
Formarea initiala a 20 mediatori din raioanele RM în medierea cauzelor penaleIn perioada 7-30 mai 2014, 20 de candidati mediatori au fost instruiţi la Academia de Administrare Publică, pentru medierea cauzelor penale cu implicarea copiilor.
Achizitionarea serviciilor de formare initiala a 20 mediatoriCa urmare a Demersului IRP catre Consiliul de Mediere, Ministerul Justitiei a anuntat despre achizitionarea serviciilor de formare initiala a 20 mediatori.
15 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în protecţia drepturilor copiilor şi observatori au fost instruiţi în Monitorizarea Drepturilor Copiilor În perioada 23-25 ianuarie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat seminarul de instruire sub genericul “Monitorizarea Drepturilor Copiilor”, în care au fost implicaţi 15 specialişti din domeniul monitorizării respectării drepturilor copiilor (observatori în instanţe de judecată, specialişti principali în protecţia drepturilor copiilor, consilieri de monitorizarea a locurilor de detenţie, reprezentanţi ai societăţii civile) ce activează în raioanele Căuşeni, Leova, Orhei, Ungheni, Rezina, Străşeni, mun. Bălţi şi mun. Chişinău.
Consiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRPConsiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRP
40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013 În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune au organizat seminarul de instruire pentru 40 consilieri de probatiune cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.
În perioada 15-31 mai, anul curent, în oraşele Orhei, Leova, Căuşeni, Bălţi, Ungheni a avut loc seminarul de instruire „Identificare si protectia copiilor social-vulnerabili, aflati în conflict cu legea sau sub virsta raspunderii penale”. Activitate special destinată pentru a îmbunătăţi abilităţile de lucru a profesioniştilor care acţioneza şi interacţionează frecvent cu copii care manifestă un comportament deviant (inspector siguranţă copii (poliţistul), procuror, judecător, asistent social, psiholog, medic, consilier de probaţiune etc.).
Agenda seminarului a cuprins teme despre arii de activitate în domeniu protecţiei copiilor social-vulnerabili, aflaţi în conflict cu legea sau sub vîrsta răspunderii penale, fiind abordate practici positive şi disficultăţi în realizarea sarcinilor care stau în faţa profesioniştilor vizaţi.
Participarea copilului la sedinta de judecata are specificul sau, determinat de particularitatile de virsta ale acestuia, ceea ce solicita existenta unei reglementari juridice speciale si a unui tratament socio-afectiv deosebit. In mod specific, aceasta implica necesitatea desfasurarii unei proceduri mai simplificate, materializata prin atitudinea prietenoasa, atit a instantei de judecata, a procurorului, a organului de urmarire penala, cit si a celorlalti participanti la proces. Invocarea acestor principii se face reiesind din posibilitatea influentei defavorabile a copilului.