Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a reformei Penale in Republica Moldova

In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie curent au avut loc activitatile de finalizare in cadrul celor trei componente ale segmentului probatiunii din cadrul Proiectului Twinning „Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a reformei Penale in Republica Moldova”:
• Procedurile de lucru in procesul de intocmire a referatului presentential;
• Aspectele supravegherii in probatiune;
• Colaborarea si interactiunea in domeniul sanctiunilor comunitare.

La aceste ultime ateliere de lucru au participat concomitent trei grupuri formate din consilieri de probatiune instruiti de catre expertii antrenati in proiect in perioada decembrie 2009 – decembrie 2010. Acestea au fost dedicate totalmente consolidarii cunostintelor acumulate de-a lungul instruirii si pregatirilor pentru un simpozion la care au participat procurori, judecatori, reprezentanti ai diferitor ONG-uri si ai organizatiilor internationale.

In primele doua zile expertii si – au exprimat ultimele sugestii despre tehnicile care pot fi aplicate zilnic in exercitarea activitatii de catre consilierul de probatiune, au ghidat permanent participantii grupului in pregatirea prezentarii pentru simpozion, purtind discutii asupra elementelor-cheie necesare de inclus in prezentare, mesajul si forma acestuia etc. Printre numeroasele sarcini incluse in agenda de lucru a grupurilor s-a numarat si planul de actiuni necesare de intreprins in vederea imbunatatirii functionarii sistemului de probatiune. Dupa o avalansa de idei a tuturor participantilor acesta a fost formulat intr-o varianta finala continind 10 puncte.

In cea de-a treia zi au prevalat momentele solemne – inminarea certificatelor de participare cu succes la ciclul de instruire respectiv, impartasirea cunostintelor acumulate la instruire cu toti invitatii la simpozion, evaluarea proiectului de catre consilierii de probatiune, coordonatorul Twinning local si expertii din Olanda. Instrumentul si metodologiile elaborate in cadrul Proiectului Twinning au dat curs unor dezbateri productive si unor posibilitati de colaborare mai strinse si mai eficiente intre procurori, judecatori si consilieri de probatiune, toti activind, de fapt, in scopul realizarii unor obiective comune: reducerea riscului de recidiva si sporirea nivelului de securitate al societatii. Luind in consideratie aprecierile date de catre consilieri, experienta acumulata le va facilita considerabil activitatea de viitor.

Natalia Pototchi,
Specialist principal, Serviciul analitic si programe internationale
Oficiul central de probatiune