Raport privind implementarea alternativelor la detentie pentru minori

Raport privind implementarea alternativelor la detentie pentru minori


Eficienta unui sistem de pedepse poate fi apreciata dupa gradul în care a fost atins scopul acestora si în functie de impactul exercitat asupra societatii. Oricare pedeapsa din acest sistem are drept obiectiv si prevenirea unor noi infractiuni, ceea ce presupune o individualizare adecvata a reactiei sociale la faptele prejudiciabile prevazute de legea penala. O reactie sociala individualizata e necesara îndeosebi în cazurile minorilor, fapt ce presupune ca celor care au savârsit fapte penale trebuie sa li se aplice masuri care sa îmbine severitatea sanctiunii penale cu grija pentru educarea si reeducarea lor, pentru completarea lacunelor educatiei anterioare si pentru reintegrarea lor în societate ca oameni folositori.
Raport privind implementarea alternativelor la detentie pentru minori