Raportul privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor

Raportul privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor Prezentul raport este elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea participativă a sistemului de evaluare a performanţelor judecătorilor”,implementat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii.
Implementarea proiectului este posibilă cu suportul generos al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP).

Conţinutul activităţilor și materialelor din proiect ţine de responsabilitatea Institutului de Reforme Penale, iar opiniile exprimate nu reflectă în mod necesar viziunea Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, a Guvernului Statelor Unite sau a ROLISP.

Raportul privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor.pdf