Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a experților pentru elaborarea Curriculumului de instruire pentru mediatori privind prestarea serviciilor în cauze penale cu implicarea copiilor

Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a  experților pentru elaborarea Curriculumului de instruire pentru mediatori privind prestarea serviciilor în cauze penale cu implicarea copiilorÎn cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu susţinerea financiară UNICEF Moldova, urmează a fi elaborat un curriculumul de instruire pentru mediatori privind prestarea serviciilor în cauze penale cu implicarea copiilor şi instruiţi un grup de 20 mediatori în baza acestuia. Activitățile vor fi realizate în parteneriat cu Consiliul de Mediere şi Institutul Național al Justiției.

Descrierea spectrului de servicii:

Experții urmează să elaboreze un curriculum în baza căruia să fie instruiți mediatorii care ar presta servicii de mediere în cauze penale cu implicarea copiilor. Conținutul curriculumului trebuie să fie adaptat necesităților actuale ale specialiștilor, precum şi cadrului normativ național, inclusiv standardelor şi cerințelor europene.
Totodată, urmează a fi evidențiat faptul că, curriculumul trebuie să conțină subiecte ce ar permite mediatorilor să obțină cunoștințe şi abilități de lucru în cauze penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, cât şi copii victime ale infracțiunilor.

Curriculumul urmează a să conțină în mod obligatoriu:
1. Preliminarii
2. Competențe
3. Principalele obiective
4. Administrarea disciplinei
5. Tematica și repartizarea orientativă a orelor
6. Unități tematice/Strategii didactice/Sugestii pentru activitatea individuală
7. Strategii de evaluare
8. Bibliografie

Durata cursului de instruire în baza curriculumului elaborat nu trebuie să depășească 3 zile. La elaborarea curriculumului, experții urmează să se țină cont de cerințele înserate în cadrul Ghidului metodic pentru elaborarea curriculumului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr. 10/4 din 27 septembrie 2013.

Cerinţe faţă de experţi:

• Buna reputație şi competența profesională necesară;
• Experiență specifică didactico-științifică de cel puţin 5 ani, preferabil în domeniul medierii;
• Cunoașterea bună a activității mediatorilor în Republica Moldova
• Experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii, programe de instruire (ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condiţiilor similare de prestare, se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat).

Documente ce constituie dosarul de participare la concurs:
a) Planul / reperele eventualului curriculum;
b) CV-ul;
c) Scrisoare de intenție (Ofertantul va explica de ce este cel mai bun pentru a fi selectat în vederea elaborării curriculumului);
d) Copia buletinului de identitate;
e) Diploma de studii;
f) Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare (se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate).

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Documentele urmează a fi prezentate până la ora 12.00 pe data de 22.08.2016 la sediul Institutului de Reforme Penale pe adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov, 33, MD-2009, ori la adresa de e-mail: info@irp.md


Termeni de referință
Ghid metodic INJ