15 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în protecţia drepturilor copiilor şi observatori au fost instruiţi în Monitorizarea Drepturilor Copiilor În perioada 23-25 ianuarie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat seminarul de instruire sub genericul “Monitorizarea Drepturilor Copiilor”, în care au fost implicaţi 15 specialişti din domeniul monitorizării respectării drepturilor copiilor (observatori în instanţe de judecată, specialişti principali în protecţia drepturilor copiilor, consilieri de monitorizarea a locurilor de detenţie, reprezentanţi ai societăţii civile) ce activează în raioanele Căuşeni, Leova, Orhei, Ungheni, Rezina, Străşeni, mun. Bălţi şi mun. Chişinău.
40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013 În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune au organizat seminarul de instruire pentru 40 consilieri de probatiune cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.
În perioada 15-31 mai, anul curent, în oraşele Orhei, Leova, Căuşeni, Bălţi, Ungheni a avut loc seminarul de instruire „Identificare si protectia copiilor social-vulnerabili, aflati în conflict cu legea sau sub virsta raspunderii penale”. Activitate special destinată pentru a îmbunătăţi abilităţile de lucru a profesioniştilor care acţioneza şi interacţionează frecvent cu copii care manifestă un comportament deviant (inspector siguranţă copii (poliţistul), procuror, judecător, asistent social, psiholog, medic, consilier de probaţiune etc.).
Agenda seminarului a cuprins teme despre arii de activitate în domeniu protecţiei copiilor social-vulnerabili, aflaţi în conflict cu legea sau sub vîrsta răspunderii penale, fiind abordate practici positive şi disficultăţi în realizarea sarcinilor care stau în faţa profesioniştilor vizaţi.
Participarea copilului la sedinta de judecata are specificul sau, determinat de particularitatile de virsta ale acestuia, ceea ce solicita existenta unei reglementari juridice speciale si a unui tratament socio-afectiv deosebit. In mod specific, aceasta implica necesitatea desfasurarii unei proceduri mai simplificate, materializata prin atitudinea prietenoasa, atit a instantei de judecata, a procurorului, a organului de urmarire penala, cit si a celorlalti participanti la proces. Invocarea acestor principii se face reiesind din posibilitatea influentei defavorabile a copilului.
Justiţia pentru copii reprezintă principii, cadrul normativ-juridic, proceduri, instituţii, specialiştii, metode şi tehnici utilizate de către specialişti, care sunt destinate specific copiilor implicaţi în sistemul de justiţie (fie copii în conflict cu legea fie victime sau martori)

Ghidului Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă copiilor, „Justiţie prietenoasă copilului” prezintă modelul sistemului de justiţie care garantează respectarea şi implementarea eficientă a tuturor drepturilor copiilor la cel mai înalt nivel posibil. Ţinând cont de principiile enumerate mai jos şi acordând consideraţiune corespunzătoare nivelului de maturitate al copilului şi înţelegerii circumstanţelor cazului. Aceasta este, în particular, o justiţie accesibilă, corespunzătoare vârstei, o justiţie rapidă, adaptată la şi concentrată pe necesităţile şi drepturile copilului, inclusiv drepturile la un proces echitabil, de a participa la şi de a înţelege procedurile, la viaţă privată şi de familie şi la integritate şi demnitate”.
Delincvenţa juvenilă problema organelor de drept, dar şi a întregii societăţiMihai (pentru a-i păstra confidenţialitatea, i-am dat băiatului un alt prenume) are doar 15 ani. Orice copil, la această vîrstă, se bucură de o viaţă liniştită, fiind înconjurat de cărţi, studiind matematică, fizică, geografie. Nu şi Mihai. Mintea lui este preocupată cu totul şi cu totul de altceva. La vîrsta lui a reuşit un adevărat record negativ – a comis peste 20 de infracţiuni, unele mai grave,altele mai puţin grave.
Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.

Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.
40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor În perioada 13-16 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridica Garantată de Stat au desfaşurat seminarul pe tema “Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea copiilor“, la care au fost instruiţi 40 de avocaţi.