Sprijinirea Mecanismului Național de Prevenire (MNP) a torturii în Republica Moldova prin organizarea unei colaborări eficiente cu reprezentanții societății civile și instituțiile publice monitorizate
Donator: OPCAT
Parteneri de implementare: Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul de Prevenire a Torturii din Republica Moldova
Durata: 2023

Obiective:
1. Creșterea gradului de conștientizare a activității mecanismului național de prevenire a torturii de către societatea civilă, exponenții mediului academic/ poliția/ personalul penitenciar/ personalul medical.
2. Consolidarea capacității mecanismului național de prevenire a torturii de monitorizare a implementării recomandărilor elaborate în urma vizitei instituțiilor publice monitorizate.

Beneficiari:
-Reprezentanți ai Consiliului de Prevenire a Torturii;
-Reprezentanți/angajați ai Biroului Oficiului Avocatului Poporului;
-Reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic;
-Persoanele private de libertate și familiile acestora;
-Ministerele (Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul de Interne/Inspectoratul General de Poliție, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale), precum și instituțiile, inclusiv angajații din subordinea acestora.
fia-de-proiect-1.pdf [77,9 Kb] (descarcari: 2)

Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova
Donator: Ambasada Suediei
Parteneri de implementare: PNUD Moldova, INVENTO
Durata: iulie 2020 - decembrie 2022

Obiective:
1.Sistem de expertiză judiciară consolidat cu procese digitalizate și capacități tehnice și administrative durabile
2.Capacități consolidate pentru realizarea coordonată a actului justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile și marginalizate la nivel subnațional

Beneficiari
Patru OSC-urilor locale:
- Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (Soroca),
- Femeia și copilul – Protecție și Sprijin (Criuleni),
- Agenția de Democrație Locală din Moldova (Cimișlia),
- Clinica Juridică Comrat.
Grupuri profesionale/ profesioniști/ste din sectorul justiției din raioanele pilot.
Actori din sectorul justiției la nivel național.
Societatea în general, în special persoane din grupuri vulnerabile și marginalizate

Protejarea copiilor cu risc și în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și de elaborare a politicilor
Donator: UNICEF Moldova
Durata: 01 septembrie – 30 noiembrie 2020

fisa-de-proiect.pdf [500,16 Kb] (descarcari: 20)

Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării
Donator: UNICEF-Moldova
Perioada: Iunie 2018- Decembrie 2018


FISA-DE-PROIECT-2018.pdf [227,69 Kb] (descarcari: 131)

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT – CHIȘINĂU 2017
Donator: Ambasada Olandei în cadrul programului MATRA
Durata proiectului: decembrie 2016 – aprilie 2017

Fisa de Proiect [231,98 Kb] (descarcari: 91)

Consolidarea capacităților Instituților Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului
Donator: Programul Națiunelor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD-Moldova)
Perioada:decembrie 2016 - septembrie 2018

Fisa de Proiect [260,44 Kb] (descarcari: 80)

Suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-juriști
Donator: Fundația SOROS Moldova
Perioada: 14 decembrie 2016 – 30 octombrie 2017

Fisa-realizare-proiect.pdf [625,21 Kb] (descarcari: 26)

Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova
Donator: Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București
Parteneri: Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala, Olanda (www.cilc.nl).
Perioada: 1 Septembrie 2016 - 31 Ianuarie 2018

Fisa de proiect [96,5 Kb] (descarcari: 52)

Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea
Donator: Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova
Perioada: 15 iulie 2016 - 31 Decembrie 2017

Fisa de proiect [76,5 Kb] (descarcari: 61)

Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară
Donator: Misiunea OSCE-Moldova
Parteneri: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
Facultaţiile de Drept ale Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii “Alecu Russo” Bălţi, Universităţii de Stat din Comrat, Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul.
Perioada: Ianuarie 2016 – Iulie 2016