Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova
Donator: Ambasada Suediei
Parteneri de implementare: PNUD Moldova, INVENTO
Durata: iulie 2020 - decembrie 2022

Obiective:
1.Sistem de expertiză judiciară consolidat cu procese digitalizate și capacități tehnice și administrative durabile
2.Capacități consolidate pentru realizarea coordonată a actului justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile și marginalizate la nivel subnațional

Beneficiari
Patru OSC-urilor locale:
- Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (Soroca),
- Femeia și copilul – Protecție și Sprijin (Criuleni),
- Agenția de Democrație Locală din Moldova (Cimișlia),
- Clinica Juridică Comrat.
Grupuri profesionale/ profesioniști/ste din sectorul justiției din raioanele pilot.
Actori din sectorul justiției la nivel național.
Societatea în general, în special persoane din grupuri vulnerabile și marginalizate.

Asigurarea unei intervenții prompte in cazul copiilor in conflict cu legea prin măsuri de prevenire si colaborare intersectorială in 5 raioane ale țării
Donator: UNICEF-Moldova
Perioada: Iunie 2018- Decembrie 2018


FISA-DE-PROIECT-2018.pdf [227,69 Kb] (descarcari: 126)

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT – CHIȘINĂU 2017
Donator: Ambasada Olandei în cadrul programului MATRA
Durata proiectului: decembrie 2016 – aprilie 2017

Fisa de Proiect [231,98 Kb] (descarcari: 88)

Consolidarea capacităților Instituților Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului
Donator: Programul Națiunelor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD-Moldova)
Perioada:decembrie 2016 - septembrie 2018

Fisa de Proiect [260,44 Kb] (descarcari: 77)

Suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-juriști
Donator: Fundația SOROS Moldova
Perioada: 14 decembrie 2016 – 30 octombrie 2017

Fisa-realizare-proiect.pdf [625,21 Kb] (descarcari: 23)

Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova
Donator: Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București
Parteneri: Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala, Olanda (www.cilc.nl).
Perioada: 1 Septembrie 2016 - 31 Ianuarie 2018

Fisa de proiect [96,5 Kb] (descarcari: 49)

Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea
Donator: Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova
Perioada: 15 iulie 2016 - 31 Decembrie 2017

Fisa de proiect [76,5 Kb] (descarcari: 58)

Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară
Donator: Misiunea OSCE-Moldova
Parteneri: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
Facultaţiile de Drept ale Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii “Alecu Russo” Bălţi, Universităţii de Stat din Comrat, Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul.
Perioada: Ianuarie 2016 – Iulie 2016

Programul „Drink and Drive” Moldova - program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice
Donator:Ambasadei Olandei la Bucureşti
Perioada: 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017

Fisa de proiect [69 Kb] (descarcari: 65)

Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea
Donator: UNICEF-Moldova
Perioada: Decembrie 2015 -Aprilie 2016