Pe 20 noiembrie 2014 se împlinesc 25 de ani de la semnarea Convenției pentru protecția drepturilor copiilor Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului a fost adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York de către Adunarea generală a Naţiunilor Unite. Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.408-XII din 12.12.90, care a intrat în vigoare abia pe 25 februarie 1993.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni principale
in sensul prezentei legi, urmatoarele notiuni se definesc astfel:
migratia de munca - deplasarea benevola a cetatenilor Republicii Moldova peste hotare, precum si sosirea benevola a cetatenilor straini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Molodva, in scopul desfasurarii unor activitati provizorii de munca;
cota de imigrare in scop de munca - numarul-limita de cetateni straini si apatrizi carora li se permite imigrarea in Republica Molodva in scop de munca, calculat anual in functie de necesitatile economiei nationale;
In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni principale:
- migratiune – permutare teritoriala a persoanelor, insotita de schimbarea locului de trai;
- cetatean strain – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenentei sale la un alt stat;
- apatrid – persoana care nu are cetatenia Republicii Moldova si nici dovada apartenentei sale la un alt stat;
- imigrant – cetatean strain sau apatrid care a obtinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar in Republica Moldova si care pierde acest statut o data cu parasirea teritoriului tarii sau cu dobindirea cetateniei Republicii Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare;
- emigrant – cetatean al Republicii Moldova care pleaca peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
- migratiune de munca – plecare benevola a cetatenilor Republicii Moldova peste hotare, precum si intrare benevola a cetatenilor straini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfasura activitate de munca;
Articolul 1. Termenii utilizati in lege
a) Probatiunea - organizarea si executarea activitatilor de asistenta, consiliere psihosociala si supraveghere a persoanei aflate la faza de urmarire penala sau la executarea sanctiunilor comunitare;
b) Asistenta consiliere si supraveghere – totalitatea masurilor orientate la integrarea beneficiarilor activitatilor de probatiune in societate si asigurarea indeplinirii de catre beneficiar a obligatiilor stabilite de legislatie si instanta de judecata;
c) Beneficiar – persoana in favoarea careia sunt orientate direct activitatile de probatiune avind calitatea de banuit, invinuit, inculpat, sau condamnat la sanctiuni in comunitate.
d) Asistenta postpenitencara - ansamblul masurilor legate de resocializarea persoanelor liberate din institutiile penitenciare;
e) Planul de supraveghere – documentul, care stabileste ordinea de efectuare a supravegherii asupra beneficiarului;
Articolul 170.Institutiile si organele care asigura executarea pedepsei
(1) Executarea pedepsei amenzii, pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, pedepsei retragerii gradului militar, a titlului special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat, pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii, executarea hotaririlor privind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, privind liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen, privind inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, privind liberarea de pedeapsa a minorilor, privind aminarea executarii pedepsei aplicate femeilor gravide si femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani, precum si executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigura de catre oficiile de executare, cu exceptia stabilita in art.306 din prezentul cod.
Articolul 54. Liberarea de raspundere penala a minorilor
(1) Persoana in virsta de pina la 18 ani care a savirsit pentru prima oara o infractiune usoara sau mai putin grava poate fi liberata de raspundere penala in conformitate cu prevederile procedurii penale daca s-a constatat ca corectarea ei este posibila fara a fi supusa raspunderii penale. [Alin. (1) complet. prin Legea N 211-XV din 29.05.2003 ]
(2) Persoanelor liberate de raspundere penala, in conformitate cu alin.(1), li se pot aplica masurile de constringere cu caracter educativ, prevazute la art.104.
Articolul 87. Specialistul (1) Specialistul este persoana chemata pentru a participa la efectuarea unei actiuni procesuale in cazurile prevazute de prezentul cod, care nu este interesata in rezultatele procesului penal. Cererea organului de urmarire penala sau a instantei cu privire la chemarea specialistului este obligatorie pentru conducatorul intreprinderii, institutiei sau organizatiei in care activeaza specialistul.

(2) Specialistul trebuie sa posede suficiente cunostinte si deprinderi speciale pentru acordarea ajutorului necesar organului de urmarire penala sau instantei. Opinia expusa de specialist nu substituie concluzia expertului.
I. DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentul regulament stabileşte modul de eliberare de către Departamentul Migraţiune, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, inclusiv a autorităţilor publice, a invitaţiilor pentru perfectarea vizelor de intrare-ieşire în/din Republica Moldova a cetăţenilor străini sau apatrizilor (în continuare - invitaţie).
2. Invitaţia este un document, eliberat cetăţenilor străini şi apatrizilor, care confirmă dreptul acestora de a obţine la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova şi oficiile consulare de la frontiera de stat vize de intrare-ieşire în/din Republica Moldova.
Desprinderea de fosta URSS in 1991 si accederea la independenta a Republicii Moldova a afectat nu doar raporturile politice ale acesteia cu fosta metropola, ci in primul rind cele economice, la cea data puternic interdependente.

In asemenea situatie, au avut de suferit sectoare determinante ale economiei nationale, mai intii de toate, industria si agricultura. Or, aceasta stare de lucruri a accelerat si mai mult ritmul galopant al cresterii somajului atit la nivelul localitatilor urbane, cit mai ales la nivelul celor rurale, in care locuieste cea mai mare parte a populatiei tarii.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1590-XV din 26 decembrie 2002 "Asupra rezultatelor controlului executării Legii nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova".
2. Cetăţenii străini şi apatrizii vor fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, acordurile încheiate între instituţiile de învăţămînt, autorizate în modul stabilit, precum şi contractele individuale încheiate cu instituţiile de învăţămînt.