• „Ghidul ordonatorului expertizei judiciare” este o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care au tangență cu expertiza judiciară - ofițeri de urmărire penală, avocați, judecători, procurori, polițiști etc. Acesta conține diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât concluziile expertului judiciar să fie cât mai corecte și să asigure la maxim standardul de obiectivitate. Ghidul ordonatorului expertizei judiciare
 • 
 • Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestoraCercetarea empirică „Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora” prezintă rezultatele unor investigații ale experților Institutului de Reforme Penale (IRP) în trei regiuni ale țării din circumscripțiile curților de apel Bălți, Chișinău și Cahul. Cercetarea a fost elaborată în baza unei metodologii complexe ce include: interviuri cu actorii justiției (judecători, procurori și avocați); analiza dosarelor de examinare a demersurilor privind arestarea preventive și metoda statistică, în măsura în care era necesară examinarea problemei în evoluție, sau când apărea necesitatea examinării unei probleme de sistem. Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora
 • 
 • Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 este structurat după domenii de activitate cu mențiunea activităților, duratei lor, rezultatelor, beneficiarilor, experților și, în mod firesc, a finanțatorilor și partenerilor noștri, cărora în mod deosebit le suntem recunoscători. Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020
 • 
 • Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova” Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova” prezintă situația actuală a sectorului prin analiza detaliată a reglementărilor naționale și internaționale, a modelelor străine, a datelor statistice relevante, a viziunilor actorilor-cheie și vine cu recomandări de îmbunătățire a mecanismului de mediere garantată de stat, cu propuneri de modele viabile pentru eficientizarea sistemului de mediere din Republica Moldova. Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova”
 • 
 • CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore) Soluționarea conflictelor prin mediere a conflictelor penale este un Curs de
  formare continuă pentru mediatori. CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore)
 • 
 • CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (20 ore) Soluționarea conflictelor prin mediere a conflictelor penale este un Curs de formare continuă pentru mediatori. CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (20 ore)
 • 
 • 
 • 
 •