• Ghid privind alternativele la arestarea preventivă.
  Ghid privind alternativele la arestarea preventivă
 • 
 • GHID: Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu. GHID: Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu
 • 
 • Prezentul ghid are sarcina de a reflecta și a ordona variate aspecte ale expertizei judiciare. Ghidul este structurat ținându-se cont de necesitățile viitorilor experți și cuprinde informații sistematizate ce țin de organizarea sistemului de expertiză judiciară în Republica Moldova, prevederi legislative din domeniu, cerințe față de pretendenții la statutul de expert judiciar, cele mai importante aspecte privind procedura de efectuare a expertizei judiciare, unele aspecte particulare pentru diferite domenii de expertiză, principii de efectuare a expertizei și de întocmire a rapoartelor de expertiză etc. Ghidul expertului judiciar
 • 
 • Prezentul ghid este un instrument practic pentru funcționarii publici și reprezentanții instituțiilor publice în vederea facilitării interacțiunii eficiente cu beneficiarii/justițiabilii. Ghid „Accesul la justiție”
 • 
 • «Руководство для заявителя судебной экспертизы» это публикация для профессионалов в области правосудия, деятельность которых касается с судебной экспертизы - сотрудники уголовного преследования, адвокаты, судьи, прокуроры, работники полиции и т. Д. Руководство содержит различные определяющие аспекты в распоряжении судебной экспертизы, таким образом, что выводы судебного эксперта являются как можно более точными и максимально обеспечить стандарт объективности. Руководство для заявителя судебной экспертизы
 • 
 • „Ghidul ordonatorului expertizei judiciare” este o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care au tangență cu expertiza judiciară - ofițeri de urmărire penală, avocați, judecători, procurori, polițiști etc. Acesta conține diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât concluziile expertului judiciar să fie cât mai corecte și să asigure la maxim standardul de obiectivitate. Ghidul ordonatorului expertizei judiciare
 • 
 • Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestoraCercetarea empirică „Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora” prezintă rezultatele unor investigații ale experților Institutului de Reforme Penale (IRP) în trei regiuni ale țării din circumscripțiile curților de apel Bălți, Chișinău și Cahul. Cercetarea a fost elaborată în baza unei metodologii complexe ce include: interviuri cu actorii justiției (judecători, procurori și avocați); analiza dosarelor de examinare a demersurilor privind arestarea preventive și metoda statistică, în măsura în care era necesară examinarea problemei în evoluție, sau când apărea necesitatea examinării unei probleme de sistem. Măsurile de detenție preventivă și alternativele acestora
 • 
 • Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020 este structurat după domenii de activitate cu mențiunea activităților, duratei lor, rezultatelor, beneficiarilor, experților și, în mod firesc, a finanțatorilor și partenerilor noștri, cărora în mod deosebit le suntem recunoscători. Raportul de activitate a Institutului de Reforme Penale pentru anul 2018-2020
 • 
 • Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova” Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova” prezintă situația actuală a sectorului prin analiza detaliată a reglementărilor naționale și internaționale, a modelelor străine, a datelor statistice relevante, a viziunilor actorilor-cheie și vine cu recomandări de îmbunătățire a mecanismului de mediere garantată de stat, cu propuneri de modele viabile pentru eficientizarea sistemului de mediere din Republica Moldova. Cercetarea „Medierea garantată de stat. Analiză empirică a situației și perspective pentru Republica Moldova”
 • 
 • CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore) Soluționarea conflictelor prin mediere a conflictelor penale este un Curs de
  formare continuă pentru mediatori. CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore)