Pe 20 noiembrie 2014 se împlinesc 25 de ani de la semnarea Convenției pentru protecția drepturilor copiilor Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului a fost adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York de către Adunarea generală a Naţiunilor Unite. Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.408-XII din 12.12.90, care a intrat în vigoare abia pe 25 februarie 1993.
Comitetul de Ministri, in conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei, Subliniind importanta crearii, impunerii si aplicarii sanctiunilor si masurilor comunitare bazate pe principiile cuprinse in Recomandarea nr. R 16 (92) referitoare la normele europene cu privire la sanctiunile si masurile comunitare;

Tinind cont de rezultatele cercetarii facute de Comitetul European pentru Probleme Infractionale asupra implementarii normelor europene si, mai ales, asupra dificultatilor intimpinate de statele membre;
Arestarea, Articolul 67. Motivele arestarii preventive
Persoana acuzata poate fi arestata preventiv numai daca exista fapte concrete care dau motive sa se creada
a) ca persoana va fugi sau se va ascunde pentru a scapa de urmarirea penala sau de pedeapsa, mai ales daca identitatea sa nu poate fi stabilita imediat, daca nu are o adresa permanenta sau daca este vorba despre o pedeapsa mare;
b) ca va influenta martorii sau pe ceilalti acuzati sau va impiedica in alt fel clarificarea faptelor importante pentru urmarirea penala; sau
c) ca va continua activitatea infractionala, va duce la bun sfirsit infractiunea pe care a incercat sa o comita sau va comite o inractiune pe care a pregatit-o sau cu care a amenintat.
Comitetul de ministri, in conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei,

Tinind cont de Rezolutia 11 (65) cu privire la cercetarea in stare de arest si de Rezolutia 5 (73) cu privire la normele standard minime pentru tratamentul aplicat prizonierilor;

Considerind ca este de dorit ca recomandarile cuprinse in aceste rezolutii sa fie adaptate la progresele actuale din domeniul politicii penale si al procedurii penale;
Avind in vedere Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul International privind drepturile sociale si culturale si Pactul International cu privire la Drepturile Politice si Civile, ca si alte instrumente internationale care au de-a face cu bunastarea persoanelor tinere, inclusiv standardele stabilite in Organizatia Internationala a Muncii.

Luind in considerare Declaratia Drepturilor Omului, Conventia Drepturilor Copilului si Regulile Standardului Minim ale Natiunilor Unite pentru Administrarea justitiei copiilor (Regulile de la Beijing).
Medierea nu se poate implementa intr-un sistem juridic peste noapte!

Exemplul la care ne vom raporta cu privire la succesul medierii este SUA.In istoria Americii, institutia medierii este cunoscuta de peste o suta de ani. Inca din anul 1838 se poate vorbi depre mediere.Atunci are loc, la initiativa presedintelui Martin Van Buren, prima mediere facilitata de Guvern in cazul unei greve de amploare.Evident, nu putem vorbi despre mediere in intelesul actual. Este insa un prim pas. Importanta este implicarea statului in sustinerea si promovarea medierii. Conflictele de munca sunt practic primele care au fost solutionate prin mediere.
Mai mult ca oricand, medierea este un fenomen din ce in ce mai raspandit in intreaga Europa. Si cand afirm acest lucru, ma refer si la state ca Albania, Bulgaria si Moldova nu doar la puterile economice ale continentului in care medierea este o institutie bine definita de peste 20 de ani.

Modelul de mediere aplicabil in statele europene este diferit de cel canadian in care medierea este obligatorie (in toate cauzele civile). Obligativitatea medierii poate sa constituie un avantaj (se poate considera ca cel care propune medierea nu e sigur pe pozitia sa ) sau un dezavantaj (partile pot sa nu ia in serios medierea daca aceasta este obligatorie, vezi exemplul concilierii de la noi).
Actul de mediere.Capitolul unu. Conditii generale. Domeniul de aplicare.

Art. 1. Acest act sustine medierea ca o alternativa de solutionare a conflictelor atit legale cit ilegale.

Conceptul de Mediere
Art. 2. Medierea este o procedura voluntara si confidentiala, o solutie alternativa la procesul de judecata. Mediatorul este a treia parte - cea care coordoneaza comunicarea si gasirea de solutii intre partile participante.
Sectiunea I. Termeni generali.

Articolul 1. (1) Medierea este activitatea voluntara efectuata intre parti, de catre o persoana profesional instruita in domeniu si care foloseste tehnici de comunicare speciale intru facilitarea si incurajarea comunicarii intre parti ca acestea din urma sa gaseasca impreuna solutia potrivita si acceptata de ambii reprezentanti.