La 1 februarie 2011 Centrul de Justiţie Comunitară Lipcani a început să implementeze proiectul "Dezvoltarea abilităţilor de lucru a copiilor delicvenţi" în Penitenciarul pentru copii din Lipcani. În cadrul proiectului copiii privaţi de libertate au fost instruiţi să folosească metoda Photovoice şi au fost implicaţi în elaborarea unui supliment la ziarul raional din Briceni. Protagoniştii acestui proiect, Tatiana Lunga, directorul CJC Lipcani şi Vlad Schibin, coordonator de proiect, ne vor oferi mai multe detalii despre acest proiect inedit.
În zilele de 24-26 august 2010, managerii de penitenciare alături de psihologii şi responsabilii din cadrul serviciilor de resurse umane din cadrul instituţiilor de detenţie din ţară sînt antrenaţi în cadrul seminarului de instruire „Soluţionarea conflictelor în mediul penitenciar”, organizat sub egida Consiliului Europei (CoE). În majoritatea cazurilor, rolul de mediator al conflictelor în instituţiile de ispăşire a pedepsei revine specialiştilor serviciului psihologic şi de securitate din penitenciare. Metodele şi tehnicile aplicate în situaţiile de criză sînt de un spectru larg, iată de ce necesitatea instruirii cadrelor penitenciare în domeniul medierii situaţiilor de criză prin intermediul negocierilor a devenit unul dintre obiectivele de bază ale politicii de cadre a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.
In perioada 3-7 mai s-a desfasurat cel de-al treilea atelier de lucru privind procedurile de lucru in procesul de intocmire a referatului presentential din cadrul Proiectul Twinning „Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a Reformei Penale in Republica Moldova”, acesta fiind ultimul din componenta I a proiectului. Ca de obicei, acesta a demarat cu verificarea temei de acasa: completarea pe parcursul a doua luni de activitate a cat mai multe formulare de evaluare a riscului posibil cu adresarea intrebarilor privind neclaritatile aparute si inaintarea propunerilor de modificare a formularului in cauza. Dupa ce fiecare din cei prezenti si-a exprimat opiniile despre punctele forte si cele slabe ale formularului, ghidati de formatorii din Olanda, Giovanni Meurs si Jacolien Brouwer, au elaborat structura procesului de evaluare a riscului. Astfel, dupa completarea formularului de evaluare a riscului, consilierul de probatiune isi formeaza opinia profesionala. Acestea doua la randul lor duc la formularea unor concluzii in care sunt specificati pasii care ar fi bine de facut in cazul unui client anume. Penultima etapa o constituie intocmirea unui plan de actiuni, actiuni reiesind din posibilitatile existente si situatia reala. Ulterior actiunile incluse in acest plan urmeaza a fi intreprinse.
La finele anului 2009 a demarat Proiectul Twinning „Sustinerea reformarii Sistemului Institutiilor Penitenciare si a Reformei Penale in Republica Moldova” sustinut financiar de Olanda si Germania. Activitatilor propriu-zise din cadrul proiectului au inceput in decembrie 2009, fiind organizat primul atelier de lucru ce tine de modelul de cooperare intre serviciul de probatiune si solictantii referatelor presententiale de evaluare psihosociala. La aceasta activitate au participat reprezentanti ai procuratutii, politiei, judecatoriei si din cadrul servciului de probatiune. La aceasta activitate au fost prezentate specificul de lucru in domeniul de probatiiune al sistemului olandez si cel autohton, s-a efectuat o evaluare a necesitatilor serviciului de probatiune moldovenesc.
Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) se află la etapa de definitivare a unei baze de date de evidenţă electronică a persoanelor din detenţie „Registrul condamnaţilor”.
Potrivit DIP, acest registru va permite asigurarea operativităţii transmiterii şi recepţionării informaţiei privind detenţia persoanelor de la intrarea acesteia în instituţie până la libertate, precum şi facilitarea respectării drepturilor condamnaţilor, graţie operativităţii schimbului de informaţie.
In perioada 27-31 iulie delegatia Comitetului European pentru prevenirea torturii intreprinde o vizita de monitorizare a locurilor din detentie din tara noastra. Din componenta delegatiei CPT fac parte: Dna Silvia CASALE (Sefa delegatiei), Dna Marija DEFINIS GOJANOVIC, medic-legist, Dl Johan FRIESTEDT¶, membru al Secretariatului Comitetului si Dl Eric SVANIDZE, Sef al Departamentului Drept International al Biroului Procurorului General din Georgia (expert). Delegatia CPT urmeaza sa decida de sine statator care locuri de detentie din republica vor fi vizitate.
H O T A R I R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor, nr. 286 din 13.04.2009 Monitorul Oficial nr.78-79/337 din 21.04.2009

* * *
In vederea executarii alin.(1) al articolului 7 din Legea nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.826), Guvernul HOTARASTE:
Se aproba Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (se anexeaza).
The mobile teams consisting from 8 lawyers (including: Mr. Gheorghe Amihalachioaie and Mr. Mihai Lupu), in October 2008 - March 2009 have paid 25 visits to: Chisinau prison no.13 – 12 visits during which 99 persons remanded in custody (45%) benefited from legal assistance, Balti prison no. 11 – 5 visits during which 44 detainees benefited from legal assistance (20%), Rezina prison no. 17 – 5 visits during which 56 detainees were provided legal assistance (25%) and Cahul prison no. 5 – 3 visits, during which 23 detainees (10%) remanded in custody were provided legal assistance.
Pacientii cu tuberculoza din institutiile penitenciare vor participa in aceasta saptamana (22-31 martie) la un sir de lectii despre profilaxia si tratamentul tuberculozei, organizate in cadrul „Saptamanii cunostintelor despre tuberculoza”. Evenimentul este prilejuit de Ziua mondiala de combatere a tuberculozei, marcata la 24 martie, transmite Info-Prim Neo cu referire la Consiliul national de coordonare TB/SIDA.

Pacientii vor viziona filmul „Tuberculoza”, elaborat de catre Asociatia Olandeza Regala de Tuberculoza (KNCV), dupa care vor trebui sa raspunda la mai multe intrebari la aceasta tema. Pentru raspunsuri corecte, pacientii vor primi maiouri, cani, cutii de ceai, caiete, materiale informationale. Anterior, ei au primit fluturasi, prin care li s-a oferit informatie despre tratamentul tuberculozei, avantajele urmarii neintrerupte a tratamentului medicamentos, precum si consecintele negative pentru sanatate in cazul a bandonarii tratamentului.
Pe parcursul lunii februarie a.c., IRP a realizat patru ateliere de lucru cu genericul „Noi modele de pregatire pentru liberare”, destinate angajatilor sistemului penitenciar. La activitati au participat 120 persoane, angajati ai majoritatii institutiilor penitenciare din tara.

Atelierele au avut drept obiectiv impartasirea experientei si a bunelor practici dezvoltate de catre consilierii de pregatire pentru liberare in cele 6 institutii penitenciare ( IP nr.9, Pruncul; IP nr.18, Branesti; IP nr. 3, Leova; IP nr. 6, Soroca; IP nr. 2, Lipcani; IP nr. 7, Rusca) selectate in cadrul proiectului „Consolidarea societatii cvile in MOLDOVA. Grupuri marginalizate. Reintegrarea sociala a ex- detinutilor.” realizat cu suportul Sida si al Fundatiei Soros Moldova.