În perioada iulie-decembrie 2022, echipa Institutului de Reforme Penale (IRP) a continuat, alături de membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat, activitățile de instruire și au formulat soluții de impact pentru regiuni, astfel încât să fie depășite problemele identificate în domeniul accesului la justiție. Împreună cu membrii și membrele PDAJ și ale organizațiilor necomerciale (ONC) din cele patru regiuni de intervenție au fost făcute totalurile activităților realizate în cadrul proiectului. Mai multe detalii despre activitățile realizate, citiți în paginile ce urmează.
Una dintre modalitățile prin care persoanele din categorii vulnerabile pot beneficia de ajutor în soluționarea problemelor cu care se confruntă, inclusiv de ordin juridic, este adresarea la para-jurist. În prezent, numărul para-juriștilor în localitățile din Republica Moldova este insuficient, iar necesitatea acestor specialiști este în creștere. Para-jurista Olga Morari, care activează în localitatea Bădiceni și este membră a Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, ne vorbește despre experiența sa de interacțiune cu beneficiarii și despre provocările cu care se confruntă reprezentanții acestei profesii.
Одна из уязвимых категорий населения которая сталкивается с проблемами в доступе к правосудию, это бенефициары системы пробации - условно осужденные, досрочно-освобожденные, в том числе несовершеннолетние лица совершившие правонарушения. Владимир Мардарь, шеф Бюро пробации Комрат, в рамках участия в работе Платформ Диалога для Доступа к Правосудию (ПДДП) имеет возможность представить проблемы с которыми сталкиваются граждане их этих категорий, и совместно с коллегами из других ведомств находить наилучшее решение для этих проблем.
Grație activității în cadrul Primăriei Soroca, în calitate de juristă, Ina Barbaroș cunoaște îndeaproape problemele cu care se adresează locuitorii raionului la administrația publică locală. Experiența Inei Barbaroș în interacțiunea cu beneficiarii, inclusiv persoane din categorii vulnerabile, este valoroasă pentru activitatea Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, oferind o perspectivă importantă asupra situației beneficiarilor.
Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova), un partener important al administrației publice locale din Cimișlia, a organizat mai multe activități pentru îmbunătățirea nivelului de informare a populației din categorii vulnerabile privind drepturile lor și mecanismele de acces la justiție. Viorica Strelciuc, juristă în cadrul LDA, a fost cea care a comunicat nemijlocit cu beneficiarii din localitățile raionului, în cadrul activităților organizate, și cunoaște care sunt problemele cu care se confruntă locuitorii și care sunt barierele pe care aceștia le au în accesul la justiție.
Maria Ganganu este judecătoare la Judecătoria Cimișlia din anul 2019. În activitatea sa, a cunoscut multitudinea problemelor cu care se confruntă beneficiarii sistemului judiciar. Maria Ganganu este una dintre membrele active ale Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Cimișlia și este cea care a sesizat, în cadrul ședințelor PDAJ, necesitatea de a reduce sau de a exclude taxele pentru efectuarea expertizei judiciare pentru persoanele din categorii vulnerabile.
Crearea și funcționarea Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție în Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat a contribuit la o mai bună comunicare dintre oameni și actorii din sistemul justiției. Aceasta a fost posibil datorită susținerii proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu de Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.
Principalele activități realizate de membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) în domeniul asigurării accesului la justiție, în raioanele Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat, au fost prezentate în cadrul unei ședințe. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.
Membrii și membrele a patru organizații necomerciale (ONC) din raioanele Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat au prezentat rezultatele de impact ale activităților implementate în calitate de beneficiare ale proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.

Proiectele implementate de cele patru ONC-uri, cu o durată de 18 luni, au avut drept scop îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile și marginalizate. Totodată, o altă componentă importantă în proiectele implementate a fost cea de fortificare a capacităților organizațiilor beneficiare.
Membrii și membrele organizațiilor necomerciale (ONC) din patru raioane ale țării au făcut schimb de experiență cu colegii din asociațiile obștești din Chișinău. Programul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.