Concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de machetare și tipar a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare Institutul de Reforme Penale lansează concursul privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de machetare și tipar a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare.
Concurs privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de traducere în limba rusă a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare Institutul de Reforme Penale anunță concurs privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de traducere în limba rusă a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii și profesionistele din domeniul justiției. În Ghid sunt prezentate procedurile de accesare a sistemului de expertize, mecanismele de lucru și cazuri practice din cadrul a trei instituții specializate: Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, Centrul Național de Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală.
Institutul de Reforme Penale angajează expert/ă în domeniul dreptului civil IRP angajează expert/ă pentru servicii de consultanță și expertiză în domeniul dreptului civil, în particular drept de proprietate, imobile și în reglementări și proceduri cadastrale în vederea identificării problemelor și soluțiilor în cadrul ședințelor de lucru ale Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată mai 2021 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în funcție de accesarea noilor proiecte/finanțări.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată mai 2021 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în funcție de accesarea noilor proiecte/finanțări.
Concurs de selectare a 2 experți/experte pentru elaborarea foii de parcurs privind  îmbunătățirea sistemului de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertateÎn perioada martie – mai 2021 urmează să fie instituit și să își defășoare activitatea un Grup de Lucru pe lângă IRP, care va fi format din reprezentanții mediului academic și practicieni din domeniu. Scopul Grupului de Lucru este de a identifica și elabora unele propuneri de îmbunățire a interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate.
 Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unei companii în vederea implementării  Programelor de capacitare a 4 organizații necomerciale (ONC-uri)  privind dezvoltarea organizațională În cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, IRP a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale ale 4 ONC-uri din 4 regiuni de intervenție (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a intervenției, ONC-urile vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor persoanelor din regiunile menționate (în special a persoanelor vulnerabile și marginalizate). De asemenea, intervenția IRP va avea ca scop formarea unei platforme pentru schimb de experiență și sprijin între cele 4 ONC-uri beneficiare ale Proiectului.
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor persoane fizice sau juridice în vederea prestării serviciilor de redactare, serviciilor de printare, serviciilor de machetare și design grafic Institutul de Reforme Penale a inițiat selectarea unor persoane juridice și fizice care prestează următoarele tipuri de servicii:
o servicii de redactare;
o servicii de printare;
o servicii de machetare și design grafic;
Serviciile vor fi presate pentru materialele elaborate de către experții, partenerii și angajații organizației. Candidații selectați vor fi incluși în Roster-ul/lista IRP și vor presta serviciile pe parcursul anului 2021 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertanți.
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă a materialelor și servicii de interpretariat În scopul asigurării accesibilității informației pentru toți beneficiarii proiectelor implementate de către organizație în 2021, Institutul de Reforme Penale își propune să actualizeze Roster-ul/lista de traducători care vor presta:
o servicii de traducere scrisă a materialelor elaborate de către experți, traineri și angajații IRP;
o servicii de interpretariat în cadrul evenimentelor (ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe, seminare etc.) în următoarele limbi:
1. română – rusă – română
2. română – engleză – română
3. română – găgăuză – română
4. română – romani – română
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unui grup de persoane fizice și persoane juridice pentru prestarea serviciilor de expertiză și consultanță în cadrul organizației Institutul de Reforme Penale inițiază identificarea unui grup de experți/experte ce vor presta servicii de expertiză și consultanță în domeniile și activitățile de implementare ale organizației în perioada februarie 2021 – ianuarie 2022.
Experții/expertele selectați/tate vor fi incluși în Roster-ul/lista experților și consultanților IRP.

Domeniile de expertiză solicitate: Drepturile și libertățile omului; Egalitate de gen (egalitate de șanse) și nediscriminare; Justiție/accesul la justiți; Justiția pentru copii; Reforma penitenciară; Prevenirea și combaterea torturii; Alternativele la detenție; Probațiune; Justiția restaurativă, medierea; Poliția comunitară; Psihologie; Medicină legală, politici în sănătate; Promovare, mediatizare și advocacy în domeniul DO/justiției; Dezvoltare organizațională/managementul proiectelor (inclusiv a organizațiilor necomerciale); Protecția mediului; Dezvoltarea politicilor publice.