Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unui/ei manager/e de proiect

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unui/ei manager/e de proiect IRP este în căutarea unui/unei manager/ă de proiect care împreună cu directorul organizației va asigura managementul şi implementarea eficientă a programelor/obiectivelor strategice în cadrul organizației și va contribui la dezvoltarea instituțională a IRP cu includerea următoarelor atribuții:
• Gestionarea proceselor de dezvoltare a organizației conform planului strategic IRP și contribuirea la îmbunătățirea continuu a politicilor și proceselor în cadrul organizației (inclusiv, asigurarea proceselor de monitorizare, evaluare și raportare în cadrul organizației);
• Reprezentarea organizației în raport cu instituțiile naționale guvernamentale/ neguvernamentale (locale/ naționale) și organizațiile internaționale;
• Asigurarea managementului/coordonarea proiectelor de care va fi responsabil/ă;
• Contribuirea la elaborarea notelor analitice în domeniul drepturilor omului/justiției (avize, politici publice, inițiative legislative etc);
• Contribuirea la scrierea de propuneri de proiecte pentru organizație, cu posibilitatea implicării ulterioare în gestionarea acestor proiecte;
• Alte atribuții prevăzute de politica de personal, convenite la etapa de angajare la nivel individual.

Responsabilitățile postului în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO:
- Planificarea și organizarea adecvată a activităților în cadrul proiectului;
- Asigurarea realizării activităților proiectului conform planului proiectului și documentelor de proiect stabilite, împreună cu asistenta de proiect;
- Monitorizarea, evaluarea și raportarea proceselor și a indicatorilor setați în cadrul proiectului;
- Interacțiunea cu instituțiile partenere din cadrul proiectului și reprezentarea echipei IRP în raport cu acestea;
- Interacționarea și colaborarea cu echipe de experți în elaborarea materialelor de lucru în domeniu prevăzute în cadrul proiectului (ghiduri, broșuri etc.).

Profilul candidatului/ei:
• Studii universitare în domeniul dreptului/juridice;
• Studiile post universitare reprezintă un avantaj.
• Experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul drepturilor omului/justiției/elaborării de acte/politici în domeniul drepturilor omului;
• Experienţă în domeniul managementului organizațional, programelor sau proiectelor reprezintă un avantaj.
• Cunoaşterea limbii române, a limbii ruse şi limbii engleze la un nivel avansat;
• Bune cunoștințe de operare PC, MS Office, Excel, PowerPoint, platforme de socializare online etc;
• Abilități de comunicare, organizare şi lucru în echipă, creativitate, perseverență, inițiativă, atitudine pozitivă, viziune strategică şi capacitate de gestionare a termenelor limită;
• Integritate, responsabilitate, conduită morală şi profesională înaltă, orientare spre rezultat, receptivitate la idei noi, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, creativitate, flexibilitate, obiectivitate, perseverență, punctualitate, atitudine pozitivă și constructivă, tact/diplomaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Dosarul va conține:
• Curriculum vitae;
• Scrisoare de intenție întocmită în limba română care va reflecta opinia faţă de drepturile omului și rolul societății civile în promovarea respectării acestora în Republica Moldova în particular în sectorul justiţiei, precum şi interesul candidatului de a ocupa acest post (maximum 2/3 pag);
• Date de contact a 2 persoane de referință.

Pentru mai multe detalii despre responsabilitățile postului consultați documentul atașat aici: Concurs-manager-de-proiect.pdf [635.32 Kb] (descarcari: 20)
Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 15 februarie 2021 ora 13:00 la adresa de email: tender@irp.md, cu subiectul mesajului: Manager de Proiect.

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalităţii de şanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai sus şi sunt selectate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare puteţi suna la: 079 611 974 sau la e-mailul: iulianaczm@gmail.com – persoana de contact Iuliana Cozma