Institutul de Reforme Penale angajează asistent/ă de proiect (full-time)

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de asistent/ă de proiect în cadrul IRP este cu normă întreagă pe un termen determinat de până la 31 decembrie 2017, cu posibilitatea de continuare a activității în dependență de proiectele organizaţiei în curs de realizare.

Persoana selectată va activa la sediul central al IRP, mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33.

Responsabilitățile postului:
Asistentul/a va avea sarcina principală de asistență tehnică şi organizatorică la realizarea activităților din cadrul organizației, cu următoarele atribuții:
a)asistența echipei organizației în vederea asigurării şi monitorizării executării la timp a activităților planificate;
b)organizarea adecvată a activităților desfășurate în cadrul organizației, inclusiv cu invitarea participanților şi alte acțiuni necesare pentru buna desfășurare a evenimentelor (seminare teritoriale, ședințe la nivel național, cât și local etc.);
c)participarea la întâlnirile periodice cu echipa organizației;
d)asistarea echipei organizației în procesul de ghidare a lucrului consultanților sau a experților contractați, la supravegherea desfășurării activităților conform planului de lucru negociat;
e)întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea activităților din cadrul organizației: contractele de angajare, acorduri de colaborare şi parteneriat, scrisori, anunțuri externe sau interne în cadrul organizației, colectarea informațiilor juridice şi legate de drepturile omului etc;
f)realizarea şi altor atribuţii necesare pentru buna activitate a organizației.

Profilul candidatului:
absolvent de studii superioare în domeniul dreptului;
bune cunoștințe de operare PC, platforme de socializare online;
abilități de comunicare, organizare şi lucru în echipă, creativitate, perseverență, inițiativă, atitudine pozitivă şi capacitate de gestionare a termenelor limită;
cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
experiența de lucru va constitui un avantaj;
disponibilitatea de a începe activitatea din luna iulie 2017.

Dosarul va conţine:
CV-ul candidatului;

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare până la data de 5 iulie 2017, orele 12.00 la adresa de email: info@irp.md, cu subiectul mesajului Concurs asistent/ă de proiect.

Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalităţii de şanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menţionate mai jos şi sunt selectate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteţi suna la: 079005253 – persoana de contact Olga Rabei – coordonator IRP.
Institutul de Reforme Penale angajează asistent/ă de proiect (full-time)