Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente.

Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente. Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).

Dreptul de a nu fi supus torturii este ferm stabilit de legislația internațională și națională a R.M. Declarația universală a Drepturilor Omului, Convenția internațională a Drepturilor Civile și Politice, Convenția împotriva Torturii și altor rele tratamente crude, inumane și/sau degradante sau pedepse, Constituția R.M. (art. 24), interzic în mod expres aplicarea torturii și altor rele tratamente.

Cu toate că în ultimii ani sunt depuse eforturi considerabile în combaterea fenomenului torturii și altor rele tratamente, totuși există premize suficiente pentru săvîrșirea unor astfel de infracțiuni. Faptul dat este constatat și în Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), întocmit ca urmare a vizitei efectuate în iunie 2011 în RM. În unele cazuri existența vătămărilor corporale și/sau constatarea unor fapte/acțiuni/împrejurări inumane sau degradante, nu mereu sunt suficiente pentru stabilirea unui „tablou” întreg a consecințelor(suferințelor) trăite de victimă. Și în acest caz se impune necesitatea evaluării stării psihologice a presupusei victime, prin efectuarea uneri expertize psihologice judiciare. Codul de Procedură Penală prevede posibilitatea părţilor în proces, din iniţiativă proprie şi pe cont propriu, dreptul să înainteze cerere despre efectuarea expertizei pentru constatarea circumstanţelor care, în opinia lor, vor putea fi utilizate în apărarea intereselor lor.

Insuficiența unor prevederi legale desfășurate, a unor regulamente procedurale, precum și lipsa spectrului de testări/evaluări psihologice ce urmează a fi aplicate victimelor, împiedică dezvoltarea domeniul expertizei psihologice juridice, ce ar permite o documentare efectivă privind actele de tortură și/sau alte rele tratamente.

În acest context, Institutul de Reforme Penale continuă, şi în anul 2015, şirul de activităţi a căror scop este de a preveni şi combate tortura şi alte rele tratamente inumane sau degradante în Republica Moldova.

Astfel, în perioada 1 februarie 2015 – 1 august 2015 va implimenta proiectul „Expertiza psihologică judiciară – instrument eficient în documentarea cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante”. Activitate ce face parte din cadrul proiectul „Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, program finanțat de către Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Obiectivul proiectului este de a contribui, timp de 6 luni, la investigarea eficientă a cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante, prin consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente.

În special, în cadrul proiectului va fi elaborat „Studiu privind identificarea și evaluarea folosirii expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii (femei și bărbați) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal”. Studiu va analiza în detaliu specificul folosirii, ca probă în procesul penal, a expertizii psihologice judiciare a victimilor torturii sau a altor rele tratamente, inclusiv și a victimelor torturii, femei și bărbați vulnerabili cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.

Astfel, în rezultatul proiectului comunitatea avocaților, procurorilor, judecătorilor din Republica Moldova vor fi aclimatizați cu constatările și recomandările din studiu, în vederea folosirii, în practică, mai eficient a instituției expertiza psihologice judiciare în scopul investigării eficientă a cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante. De asemenea, Organizațiile Societății Civile și Instituțiile de Stat vor fi sensibilizate cu rezultatele studiului privind identificarea și evaluarea folosirii expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii (femei și bărbați) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal, în vederea atingerii unor schimbări la nivel de legislație, practică sau societate.