23 de mediatori sunt instruiți pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea

23 de mediatori sunt instruiți pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legeaÎn perioada 23-25 noiembrie 2016, 23 de mediatori beneficiază de un Curs de Instruire cu genericul “Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”.

„Promovarea justiției prietenoase copilului este una dintre obectivele de bază ale Institutului de Reforme Penale. Pe parcursul anilor, IRP s-a preocupat de promovarea mecanismelor de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor, inclusiv a serviciilor pre și post dejudiciarizare, precum Medierea. Acestcurs de instruire este un pilon important în pregătirea profesională a mediatorului în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea.”, a menționat la deschiderea evenimentului Coordonatorul de Proiect a Institutlui de Reforme Penale, Olga Rabei.

Șefa Direcției instruire și cercetare a Institutului Național de Justiție, Alexandra Nica, a salutat inițiativa Institutului de Reforme Penale, care vine în întâmpinarea mediatorilor de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, perfecționarea abilităților de instrumentare a acestor cazuri, precum și abilităților de gestionare și autogestionare a situațiilor critice într-un proces de mediere.

Doamna Svetlana Gorea, fosta președinte a Consiliului de mediere, prezentă la etapa de inițiere a cursului, a venit cu un mesaj către participanți, încurajându-i să facă uz de cunoștinele formatorilor și îndemnându-i la un schimb de bune practici între aceștia.

Reprezentantul UNICEF-Moldova, Sergiu Rusanovschi a precizat în cadrul evenimentului de deschidere că “ne dorim un domeniu specializat pentru copii. Comunicarea cu ei, cu părinții, dar și colaborarea între specialiști este esențială de a preveni cazurile nedorite. Nu e o cale ușoară și aceasta necesită mult efort, având două elemente de bază: practica și sprijinul specialiștilor din domeniu care pot să redirecționeze un copil să preia calea legală.”

Pe parcursul zilelelor, mediatorii vor fi instruiți de formatorii: Ludmila Spînu, avocat public, BAA “Avocații Publici”, Ina Ciobanu, psiholog gradul superior, psihoterapeut de orientare integrative și Lilia Maximenco, mediator, magistru în psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.

În tot acest timp, participanții sunt implicați în diverse activități de simulare a cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea. Vor fi familiarizați cu aspectele juridice privind participarea mediatorului în cadrul procesului penal, precum și cele psihologice, inclusiv metode de interacțiune cu copii care manifestă abateri comportamentale, ce depășesc normele etice, morale, legale.

Activitatea este organizată, în parteneriat Institutul de Reforme Penale și Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către IRP, cu susținerea financiară a UNICEF Moldova.

Pentru mai multe fotografii, accesați pagina oficială de facebook a IRP.

23 de mediatori sunt instruiți pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea
23 de mediatori sunt instruiți pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea
23 de mediatori sunt instruiți pe cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea