Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unei companii în vederea implementării Programelor de capacitare a 4 organizații necomerciale (ONC-uri) privind dezvoltarea organizațională

 Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unei companii în vederea implementării  Programelor de capacitare a 4 organizații necomerciale (ONC-uri)  privind dezvoltarea organizațională Scopul general și obiectivele activității:
În cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, IRP a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale ale 4 ONC-uri din 4 regiuni de intervenție (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a intervenției, ONC-urile vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor persoanelor din regiunile menționate (în special a persoanelor vulnerabile și marginalizate). De asemenea, intervenția IRP va avea ca scop formarea unei platforme pentru schimb de experiență și sprijin între cele 4 ONC-uri beneficiare ale Proiectului.

În vederea atingerii acestor obiective, la etapa inițială, au fost evaluate necesitățile instituționale ale fiecărui ONC-beneficiar din cele 4 regiuni de intervenție privind managementul organizațional și potențialul organizațiilor în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile și marginalizate pentru asigurarea accesului la justiție. În baza rezultatelor și recomandărilor indicate în Raportul de analiză a necesităților instituționale pentru fiecare organizație, a fost elaborat un Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru ONC-urile beneficiare.

Programul de capacitare este format din 2 blocuri de intervenții (comun – pentru toate 4 ONC-uri și individual pentru fiecare ONC) ce cuprind 9 domenii de intervenții:
1. Buna guvernare (inclusiv planificare strategică, management bazat pe rezultat);
2. Practici de Management (inclusiv sisteme de planificare, monitorizare/evaluare, raportare);
3. Managementul Resurselor Umane (inclusiv democrația și transparența internă, sistemul de implicare a voluntarilor);
4. Managementul Financiar și Sustenabilitatea Financiară (inclusiv planificare bugetară, transparență și control financiar);
5. Servicii orientate spre beneficiari;
6. Lucrul în rețea și advocacy (inclusiv comunicare);
7. Mass-media și promovare;
În virtutea obiectivelor specifice ale evaluării, au fost incluse şi abordarări transversale:
8. Integrarea principiilor de protecţie a mediului în activitatea ONC-urilor (intervenție transversală);
9. Capacitatea de suport a accesului la justiţie (inclusiv integrarea dimensiunii de gen și abordarea bazată pe drepturile omului). Intervenție transversală prin componentele de management, dar și intervenție aparte.

Scopul Programului este cel de a consolida capacitățile ONC-urilor selectate la capitolul dezvoltare instituțională, consolidare a competențelor și abilităților echipelor din cadrul ONC-urilor cu obiectivul de a susține parcursul acestora spre a deveni actori ai schimbării în comunitățile lor, atât la nivel local, cât și regional. Un obiectiv în sine este susținerea, prin intermediul intervențiilor de capacitare, ca ONC-urile selectate să își asume rolul de avocați/agenți de advocacy, care promovează, informează și prestează diverse servicii ce țin de accesul la justiție pentru diferite grupuri-țintă abordate în activitatea de proiecte a ONC-urilor participante în program.

Programul este gândit și elaborat în conformitate cu următoarele obiective comune:
#1 - de a dezvolta și de a consolida capacitățile instituționale ale organizațiilor societății civile pentru a-i susține în etapa de formare drept agenți ai schimbării reprezentativi ai comunității și de parteneri comunitari responsabili în dialogul eficient cu autoritățile publice locale și rationale;
#2 - de a consolida capacitățile organizațiilor necesare pentru o implementare eficientă a proiectelor sub/grantate în vederea asigurării caracterului durabil al activității și rezultatelor atinse în cadrul proiectelor;
#3 - de a consolida capacitățile instituționale ale organizațiilor, precum și de a forma o bază solidă de abilități și cunoștințe în domeniul accesului la justiție, în vederea diversificării spectrului de servicii prestate de către ONC-urile vizate și pentru a asigura o interacțiune eficientă cu beneficiari și parteneri noi, inclusiv la nivelul autorităților publice locale și raionale.

Obiectivul orizontal al Programului este de a oferi un cadru de intervenții de capacitare bazat atât pe necesitățile comune ale celor patru ONC-uri, cât și necesitățile și solicitările individuale ale acestora, identificate și propuse în cadrul Raportului de evaluare.

Grupul-țintă al Programul sunt membrii organizaților beneficiare, inclusiv membrii Board-ului, voluntarii organizaților, experții de bază implicați în activitățile organizațiilor.

Organizațiile necomerciale beneficiare:
- A.O. Centrul de resurse pentru tineret Dacia (CRT Dacia), Soroca;
- A.O. Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin (FCPS), Criuleni;
- A.O. Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova), Cimișlia;
- A.O. Clinica Juridică Comrat, Comrat.

Perioada de implementare a Programului: martie 2021 – noiembrie 2022. Perioada de implementare a Programului este divizată pe mai multe etape, în funcție de modul și necesitatea de intervenție, precum și în funcție de indicatorii setați în cadrul programului.

***
În scopul contribuirii la realizarea obiectivelor propuse prin intermediul Programului de capacitare, va fi selectată o organizație /companie de consultanță care va realiza 6 module, aplicând diverse tipuri de intervenții (asistență, mentorar, instruiri etc. pentru ONC-urile beneficiare):
1. Buna guvernare (inclusiv planificare strategică, management bazat pe rezultat);
2. Practici de Management (inclusiv sisteme de planificare, monitorizare/evaluare, raportare);
3. Managementul Resurselor Umane (inclusiv democrația și transparența internă, sistemul de implicare a voluntarilor);
4. Managementul Financiar și Sustenabilitatea Financiară (inclusiv planificare bugetară (bugetarea sensibilă la gen), transparență și control financiar);
5. Lucrul în rețea și advocacy (inclusiv comunicare);
6. Mass-media și promovare.

În vederea implementării sarcinilor propuse, compania de consultanță va ține cont de următoarele condiții:
a) Implicare activă în realizarea sarcinilor stabilite în termenii de referință;
b) Coordonare cu echipa de proiect a tuturor aspectelor conceptuale și organizatorice;
c) Acuratețe în toate sarcinile efectuate;
d) Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor stabilite în TOR și de prezentare a livrabilelor.

Informațiile complete sunt disponibile în termenii de referință: ToR-IRP_Program-ONC-uri.doc [275 Kb] (descarcari: 14)

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Concurs Program de capacitare ONC_management

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 9 martie 2021, ora 10:00.
Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Candidații selectați vor fi anunțați până la data de 12 martie 2021, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului, în caz de necesitate.

Persoanade contact:
Ceslav Panico, Institutul de Reforme Penale, tel. 069 630 690, email: ceslavp@yahoo.com