Concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de machetare și tipar a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare

Concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de machetare și tipar a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare Institutul de Reforme Penale lansează concursul privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de machetare și tipar a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare. În Ghid sunt prezentate procedurile de accesare a sistemului de expertize, mecanismele de lucru și cazuri practice din activitatea a trei instituții specializate: Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, Centrul Național de Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală.
Documentul conține în mare parte un set de șabloane infografice structurate în mod corespunzător pentru a servi în facilitarea dispunerii expertizelor judiciare de către ordonatori.

Descrierea spectrului de servicii:
Agentul economic va presta servicii de machetare, design și imprimare a publicației, după cum urmează:
- Publicația: Ghidul în domeniul expertizelor judiciare (varianta română)
Ghidul în domeniul expertizelor judiciare (varianta rusă)
Pentru ambele publicații se solicită următorii parametri tehnici:
- Format: B5 (175*250 mm);
- Copertă: Standard, 7BC, laminare, matt, carton, 2mm, 4 culori
- Interior: hârtie text, ofset, 80 gr/m2, (3 culori);
- Numărul de pagini total: 270-280 pag. Ghidul conține tabele – aproximativ 200 pagini;
- Elaborare design copertă;
- Machetare interior (format online);
- Machetare interior pentru tipar;
- Tipărirea publicației;
- Broșare cu termo clei + cusut cu ață;
- Livrarea produsului.

Prezentarea ofertei pentru tiraj de:

- 100 de exemplare;
- 200 de exemplare;
- 500 de exemplare.
Perioada presării serviciilor: noiembrie-decembrie 2021.
Notă: Agentul economic va pregăti și tipări o mostră a Ghidului în scopul verificării calității. Întregul tiraj va fi tipărit numai după ce IRP va accepta pentru tipărire eșantionul furnizat („bun de tipar”).

Conținutul dosarului de participare la concurs:
1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic;
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic; 3. Link-urii sau anexe (copii/foto-copii) la unele publicații elaborate anterior:
4. Oferta financiară în MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA;

Modul de prezentare a dosarului:
Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP_concurs servicii machetare si tipar_Ghid_Expertize judiciare.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 19 noiembrie 2021, ora 12:00.
Ofertele prezentate după data limită nu vor fi examinate.

Persoană de contact: Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Informația completă este disponibilă în termenele de referință:ToR_servicii-machetare-si-tipar_Ghid_expertize-judiciare.pdf [407.95 Kb] (descarcari: 7)