Concurs privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de traducere în limba rusă a Ghidului în domeniul expertizelor judiciare

Concurs privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de traducere în limba rusă a Ghidului în domeniul expertizelor judiciareÎn cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, Institutul de Reforme Penale a lansat activitatea de elaborare și publicare a unui Ghid în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii și profesionistele din domeniul justiției (judecători, procurori, avocați, ofițeri de urmărire penală etc.).

Spectrul expertizelor judiciare este destul de variat, iar cadrul științific corelat necesită cunoștințe și pregătire specială. În acest context, Ghidul urmează a fi un instrument de aplicare în activitatea practică a ordonatorilor expertizei.

În Ghid sunt prezentate procedurile de accesare a sistemului de expertize, mecanismele de lucru și cazuri practice din cadrul a trei instituții specializate: Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, Centrul Național de Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
1. Traducerea conținutul Ghidului expertizelor judiciare (numărul de pagini: ≈ 250, dimensiune font 14);
2. Prezentarea traducerii, cu eventuala expediere pentru verificare către co-autorii Ghidului din cadrul instituțiilor vizate în document, precum: Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, Centrul Național de Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală;
3. Ajustarea textului tradus conform comentariilor și propunerilor parvenite din partea autorilor;
4. Prezentarea traducerii finale.
5. Serviciul de corectură post machetare a Ghidului.

În vederea realizării acestor sarcini, agentul economic care va presta serviciul de traducere va ține cont de următoarele aspecte:
1. Respectarea terminologiei și adaptarea conținutului potrivit domeniului expertizelor judiciare (expertiza: dactiloscopică; traseologică; armelor albe, grafoscopică; de autor; de portret; documentelor; balistică; fono și vodeogramelor; tehnico-explozivă; materialelor și substanțelor; biologică; ecologică; construcțiilor; autotehnică; mijloacelor și tehnologiilor informaționale; securitatea în muncă; medico-legală etc.);
2. Responsabilitatea pentru sarcinile realizate. Agentul economic va purta răspundere pentru calitatea traducerii efectuate;
3. Coordonare. Agentul economic va coordona textul tradus cu echipa de proiect și autorii ghidului;
4. Acuratețe. Agentul economic va depune toată diligența pentru a asigura acuratețea textului tradus;
5. Încadrarea în termenele prestabilite. Agentul economic va respecta termenele de realizare a traducerii stabilite în termenele de referințde și de prezentare a livrabilului final.

Conținutul dosarului de participare la concurs
-Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
-Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului, rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătura și ștampila ofertantului;
-CV-ul traducătorului/oarei care urmează a fi implicat/ă în prestarea serviciilor de traducere scrisă în limba rusă a materialului, cu indicarea obligatorie a link-urilor materialelor traduse în domeniul juridic sau domenii conexe. Se va aprecia experiența în traducerea în limba rusă a materialelor din domeniul expertizei judiciare.
-Oferta financiară în MDL pentru traducerea unei pagini care conține 1800 caractere fără spațiu, la cota TVA zero.

Se vor analiza CV-ul traducătorului/oarei anexate la dosar, care trebuie să posede:
- Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul traducerilor scrise în limba rusă;
- Înțelegerea terminologiei juridice, în special domeniul expertizelor judiciare (termenii din spectrul tehnico-criminalistic; medico-legal etc.)
- Cunoașterea fluentă a limbii în care este prestat serviciul de traducere: limba rusă.

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: IRP_concurs_traducere.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 05 noiembrie 2021, ora 17:00.
Ofertele prezentate cu întârziere nu vor fi examinate.

Persoană de contact: Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Informația completă este disponibilă în termenele de referință:
ToR_traducere-Ghid-expertize-judiciare.pdf [632.75 Kb] (descarcari: 1)

Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP cu suportul financiar al Suediei.