Experţii Institutului de Reforme Penale au elaborat un set de propuneri

Experţii Institutului de Reforme Penale au elaborat un set de propuneri pentru Planul de acţiuni privitor la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei din RM, pentru anii 2011-2016. Recomandările vizează o serie de mai multe îmbunătăţiri a legislaţiei procesual penale, fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară a participanţilor la procesul judiciar, consolidarea sistemului de probaţiune, precum şi asigurarea specializării justiţiei pentru copii din ţara noastră. În propunerile reprezentanţilor IRP au fost incluse şi propuneri privitor la consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor şi în special a copiilor victime.

Planul de acţiuni.pdf