Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea

Prevenirea delincvenţei juvenile şi consolidarea macanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, reprezintă o parte componentă a măsurilor prietenoase adresate copiilor aflaţi în situaţie de risc, care pot contacta cu sistemul de justiţie penală.

Justiţia este prietenoasă copiilor atunci când fiecare copil se simte protejat şi în siguranţă indiferent de statutul său procesual (victimă, martor sau acuzat) oferindu-i-se servicii de calitate special adaptate la necesităţile sale. Sistemul de Justiţie pentru copii caută să asigure bunăstarea minorilor şi face în aşa fel încăt reacţia faţă de copii în conflict cu legea, se fie întodeauna corespunzătoare circumstanţelor faptei comise şi gradului de dezvoltarea a persoanei care a comis-o.

Standardele internaţionale recomandă în cazurile penale cu implicarea copiilor accesarea, de către factorii de decizie din cadrul procesului penal (procuror, judecător) a mijloacelor alternative la procesul penal (mijloacelor de dejudiciarizare) atunci când efectul acestora vor servi intereslor supreme ale copilului.

Odată ce în Republica Moldova acest mecanism este reglementat la nivel normativ se impune necesitatea consolidării sub aspect practic a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale, prin referirea copilului către serviciile psioho-sociale şi de reeducare comportamentală, dezvoltate şi funcţionale în comunitate precum şi încurajarea conlucrării între factorii de decizie și diverși specialiști implicați în instrumentarea unei cauze penale, pentru a obţine o înţelegere comprehensivă a copilului, precum şi o evaluare a situaţiei lui juridice, sociale, emoţionale, fizice şi cognitive.

În acest sens, din 2012, Institutul de Reforme Penale(IRP), a inițiat un program privind protecția și asistența copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea, în vederea excluderii acestora, cât de curând posibil, din sistemul de justiție, atunci când legea prevede, și referirea lor către serviciile din comunitate (dejudiciarizarea). În perioada 2013 – 2015, în cadrul proiectelor implementate de IRP au fost consolidate capacitățile specialiștilor în lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale/în conflict cu legea, prin elaborarea instrumentelor de lucru şi recomandărilor metodice, și instruirea a peste 500 de specialiști.

Din ianuarie 2016, IRP în parteneriat cu UNICEF - Moldova, implementează proiectul ,,Promovarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea” prin care continuă să susţină serviciile de asistenţă juridică, parajuridică şi psihosocială din 5 regiuni din ţară (Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova) în vederea protecţiei intereselor superioare ale copiilor.

În cadrul proiectului vor fi desfășurate activitățile:
- Elaborarea criteriilor de referinţă privind identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi cei în conflict cu legea;
- Continuarea activităţii grupurilor de lucru locale privind mecanismul intersectorial de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale şi copii în conflict cu legea;
- Desfăşurarea atelierelor locale în Bălţi şi Ungheni, în vederea schimbului de experieţă în sectoarele de pilotare a mecanismului de dejudiciarizarea cauzelor cu implicarea copiilor;
- Elaborarea manualului de proceduri pentru specialiştii în protecţia copiilor care participă în calitate de reprezentanţi legali pe cauzele penale cu implicarea copiilor;
- Evaluarea serviciilor de prevenire a delincvenţei juvenile la nivel local în Republica Moldova.

Persoane responsabile de activităţiile proiectului – Ceslav PANICO, Olga RABEI.