O mai bună protecție a copiilor în conflict cu legea – subiect dezbătut în cadrul meselor rotunde la nivel local

Timp de trei zile, 15-17 noiembrie curent, reprezentanţii Institutului de Reforme Penale s-au aflat în oraşele Orhei, Căuşeni, Leova, unde, alături de specialiştii în protecţia copilului au pus în discuţie "Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale".

Judecători, poliţişti, asistenţi sociali, pedagogi, procurori, medici şi consilieri de probaţiune au pus în dezbatere modalitatea de aporobare a mecanismului şi implementarea acestuia la nivel local, precum şi extinderea ulterioară a acestuia la nivel republican.

“Avem o responsabilitate nobilă de a îmbunătăţi cadrul legal, astfel ca fiecare copil în conflict cu legea să dispună de calitatea serviciilor noastre după standarde europene.”, a menţionat Dumitru Codreanu, coordonatorul regional IRP, Leova.

Propunerile şi recomandările aduse pe marginea Mecanismului vor fi implementate şi pilotate în raioanele implicate în proiect: Orhei, Căuşeni, Leova, Ungheni şi mun. Bălţi. Spre exemplu, unele cerințe formulate de specialiști s-au referit la îmbunătăţirea cooperării între instituţii, între specialişti, dar şi profesionalizarea acestora.

Beneficiarii vor aduce un aport esenţial copiilor, dacă Mecanismul va fi ajustat şi implementat, ca și instrument de cooperare pentru identificarea și protecția copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea. “Acest Mecanism este destinat să faciliteze interacțiunea la nivel local a instituțiilor din domeniul justiției și a celor din comunitate, astfel încât, copii să beneficieze de o mai bună protecție, de aceea, eforturile fiecăruia vor fi valorificate în aşa fel, ca acest instrument să funcţioneze eficient în beneficiul copilului”, a spus Elena Oboroceanu, coordonator regional IRP, Căuşeni.
O mai bună protecție a copiilor în conflict cu legea – subiect dezbătut în cadrul meselor rotunde la nivel local
Unele subiecte dezbătute de către specialiști s-au referit la aspecte precum întrevederea cu copilul în condiţii de confidenţialitate, dreptul de a cunoaşte esenţa bănuielii, motivele, de a lua cunoștință de actele procesuale privind reţinerea, inclusiv şi asistenţa juridică de urgenţă.

„Responsabilizare civică a copiilor, în primul rând prin implicarea acestora în acţiuni de voluntariat, va determina ca faptele delincvente să nu mai fie la ordinea de zi”, acesta fiind un aspect motivaţional, ce ar diminua delincvenţa în rândul copiilor, propus de Ion Oboroceanu, coorodnator regional IRP, Leova

Următoarele evenimente dedicate mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale, urmează să se desfăşoare la Bălţi şi Ungheni.

Aceaste activităţi sunt realizate în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.

Pentru mai multe fotografii, accesaţi pagina oficială de facebook a IRP.

[/thumb]O mai bună protecție a copiilor în conflict cu legea – subiect dezbătut în cadrul meselor rotunde la nivel local
O mai bună protecție a copiilor în conflict cu legea – subiect dezbătut în cadrul meselor rotunde la nivel local