IDENTIFICAREA ŞI PROTECŢIA COPIILOR VULNERABILI SUB VÂRSTA RĂSPUNDERIII PENALE ŞI A CELOR ÎN CONFLICT CU LEGEA: ATRIBUŢIILE/COMPETENŢELE SPECIALIŞTILOR

În cadrul Proiectului O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova ,Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova, în perioada 2012-2015 au fost elaborate instrumente de lucru şi recomandări metodice pentru identificarea şi protecţia copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.

Au fost instruiţi specialişti care lucrează cu şi pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea dintre instituţii la nivel local în Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova; au fost revizuite unele categorii de servicii de suport pentru copiii în conflict cu legea şi cei sub vârsta răspunderii penale şi au fost create servicii noi în 5 raioane; au fost monitorizate şedinţe de judecare a cauzelor penale ce implicau copii în conflict cu legea, copii victimă sau martori ai infracţiunii; opinia publică generală şi factorii de decizie au fost cu regularitate informaţi şi sensibilizaţi prin materiale publicitare (pliante, broşuri, calendare, spoturi publicitare), dar şi mese rotunde şi conferinţe.

La nivel local, în mun. Bălţi, r-nele Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova au fost identificate anumite constrângeri în activitatea sistemului de justiţie şi a instituţiilor de protecţie a copilului atunci când se încerca excluderea cât de curând posibil a copilului din sistemul traditional de justiţie, totuşi au fost dezvoltate mai multe practici pozitive. Astfel, în mun. Bălţi şi raionul Ungheni au fost aprobate mecanisme locale de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale , cu participarea specialiştilor în Căuşeni şi Ungheni au fost elaborate programe locale de prevenţie primară şi secundară de delincvenţei juvenile .
La solicitarea specialiştilor, este elaborat un instrument de cooperare pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, menit să faciliteze interacţiunea la nivel local a instituţiilor din domeniul justiţiei şi a celor din comunitate, aşa încât copiii să beneficieze de o mai bună protecţie. În opinia specialiştilor, cunoscând clar care sunt competenţele funcţionale, anumite criterii şi indicatori de activitate, am putea responsabiliza pe fiecare ca să acţioneze cu diligenţă (individual sau în parteneriat).

partea 1.IDENTIFICAREA ŞI PROTECŢIA
COPIILOR VULNERABILI SUB VÂRSTA RĂSPUNDERIII PENALE ŞI A CELOR ÎN CONFLICT CU LEGEA: ATRIBUŢIILE/COMPETENŢELE SPECIALIŞTILOR
indicatori-part-1.pdf [731.34 Kb] (descarcari: 66)

partea 2.IDENTIFICAREA ŞI PROTECŢIA
COPIILOR VULNERABILI SUB VÂRSTA RĂSPUNDERIII PENALE ŞI A CELOR ÎN CONFLICT CU LEGEA: CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE
indicatori-part-2.pdf [596.88 Kb] (descarcari: 49)

Vom fi recunoscători pentru sugestiile/comentariile acordate în legătură cu corespunderea așteptărilor Dvs.față de acest instrument , la adresa de email:info@irp.md