Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale

Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penaleCu scopul consolidării abilităților a 20 de ofițeri de urmărire penală privind investigarea cauzelor cu implicarea minorilor, în perioada 3-4 decembie 2018, Institutul de Reforme Penale a organizat un atelier de instruire cu genericul “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”.

În acest sens, ofițerii de urmărire penală au fost instruiți, de către colegii lor - traineri instruiți pe acest segment în perioada 26-30 noiembrie anul current, după cum urmează:
Radu Buzilă - Inspector superior, ofițer superior urmărire penală a SUP a IP Ștefan Vodă,
Olga Dranga - Inspector, ofițer de urmărire penală a SUP a IP Bălți,
Mihail Ermicioi - Inspector superior, ofițer superior urmărire penală a DEUP CE a DGUP
Denis Cobzari - Inspector superior, ofițer superior urmărire penală a SUP a IP Leova

Ambele ateliere s-au desfășurat sub monitorizarea și cu implicarea formatorilor:
Igor Dolea, Profesor universitar, Doctor habilitat în drept, USM, Judecător, Curtea Constituțională.
Grigore Moga, șef, Direcția Generală de Urmărire Penală, IGP MAI.

În cadrul acestui atelier s-au discutat acțiunile procesuale efectuate în cauzele cu implicarea minorilor, măsurile procesuale de constrângere aplicate minorilor, raporturile ofițerului de urmărire penală cu alți subiecți procesuali de asemenea metodici criminalistice și planificarea în dosarele cu minori.

Această experiență a fost una emoționantă pentru cei 4 traineri care s-au aflat în acest rol pentru prima dată.

Iată cum au văzut această activitate și participanți:

“Informația primită la atelier este foarte utilă, iar schimbul de cazuri practice cu colegii din țară au permis înlăturarea, dar înainte de toate a pus în evidență la ce nivel cel mai des se admit abateri legislative în investigarea cauzelor penale cu implicarea minorilor.”

“Neclaritățile existente în cazurile de documentare a infracțiunilor cu implicarea minorilor au fost elucidate în cadrul atelierului de lucru, respectiv aceasta facilitează activitatea OUP.”

“Informația dobândită la acest seminar este destul de utilă, întrucât voi fi mai sigură în activitatea de serviciu, în întocmirea actelor, precum și examinarea cauzelor calitativ în ceea ce privește minorii aflați în conflict cu legea”

“Cunoștințele obținute în cadrul atelierului le voi aplica în cadrul acțiunilor de urmărire penală întru evitarea comiterii erorilor proceduale.”


Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP) cu suportul Fodului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova


Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale