Instruiri pentru mediatori/oare, avocați/te care acordă asistență juridică garantată de stat, parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile

Instruiri pentru mediatori/oare, avocați/te care acordă asistență juridică garantată de stat, parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile Institutul de Reforme Penale lansează a doua rundă de instruiri pentru mediatori/oare, avocați/te care acordă asistență juridică garantată de stat, parajuriști/ste și reprezentanții/tele organizațiilor societății civile (OSC).
Instruirile se vor desfășura în perioada februarie – mai 2022, în format online (pe Platforma Zoom, cu expedierea link-ului de conectare la poșta electronică a participanților și participantelor înregistrați/te). Participanții la seminare vor beneficia de certificate de participare la încheierea instruirilor.

Printre subiectele instruirilor pentru MEDIATORI sunt: Managementul gestionării conflictului în procesul de mediere; Particularitățile procesului de mediere în cauzele de drept civil; Medierea în cauzele de dreptul muncii; Tranzacția de mediere; Managementul funcționării birourilor de mediere și organizațiilor de mediere; Documentarea în procesul de mediere.


Toate detaliile privind subiectele propuse și formatorii în cadrul instruirilor pentru MEDIATORI sunt disponibile la link-ul de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMmsbm5Hxe8zZcquPijEaJta7T-Za2BA8LSDZhi-mDILIEnA/viewform?usp=sf_link

AVOCAȚII care acordă asistență juridică garantată de stat înregistrați vor putea afla mai multe despre: Răspunderea materială a părților în raportul juridic de muncă; Nulitatea actelor procedurale în procesul penal; Arestul și alte măsuri preventive în contextul practicii CtEDO; Întreținerea copiilor după divorț: Drepturi și obligații între foștii soți. Decăderea din drepturile părintești.

Toate detaliile privind subiectele propuse și formatorii în cadrul instruirilor pentru AVOCAȚI/TE care acordă asistență juridică garantată de stat sunt disponibile la link-ul de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIDCuOoHON1Fk0mEjx7G5VfC8eBoW6I2o9M6uzXFSQEkf1_w/viewform?usp=sf_link

Subiectele propuse pentru Parajuriști/ste și reprezentanții/tele OSC-urilor includ: Contractul individual de muncă și Contractul de prestări servicii; 2. Realizarea efectivă a dreptului constituțional al persoanei la ocrotirea sănătății prin intermediul prestării serviciilor medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală; Desfacerea căsătoriei și împărțirea proprietății; Stabilirea domiciliului copilului și întreținerea copilului după divorțul părinților. Decăderea din drepturile părintești; Concediile în dreptul muncii – tipuri și caracteristici.

Toate detaliile privind subiectele propuse și formatorii în cadrul instruirilor pentru PARAJURIȘTI ȘI REPREZENTANȚII/TELE OSC-urilor sunt disponibile la link-ul de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9QxS6Gy2-xuxw-sbQ5zmJE6LOlsI0FNdxTOPEqh3DS2tZxw/viewform?usp=sf_link

NOTĂ: Datele și orele de desfășurare a instruirilor sunt stabilite preliminar, în cazul survenirii unor modificări sau replanificări se va expedia un e-mail la poșta electronică inclusă în formular.
Pentru întrebări suplimentare poate fi contactă Iuliana Cozma, coordonatoare de proiect IRP, la e-mailul: iulianaczm@gmail.com sau la telefonul 079611974.

Această activitatea se desfășoară în cadrul parteneriatului dintre Institutul de Reforme Penale (IRP) și Proiectul „Accesul la justiție în Moldova”, finanţat de către Millennium DPI Partners, LLC.