Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției

La data de 10 aprilie a fost prezentat Programul de prevenire a delincvenței juvenile, care a fost elaborat de către experții IRP, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, cu suportul UNICEF-Moldova.

La deschiderea evenimentului a luat cuvântul Victor ZAHARIA, directorul Institutului de Reforme Penale și Veaceslav BALAN, şef-adjunct al Direcţiei Generale Securitate Publică, Inspectoratul General al Poliției.

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, reprezentanți ai Direcției Asistență Socială și Protecției Familiei și ai Direcției Învățământ din raionele Ungheni, Căușeni, Leova, Orhei și municipiul Bălți. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP), Direcției Învățământ și ai ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Victor ZAHARIA a salutat participanții și a menționat contribuția și suportul pe care îl acordă UNICEF pentru prevenirea delincvenței juvenile. „Noi promovăm împreună cu partenerii noștri o abordare sistemică a fenomenului delincvenței juvenile, pe toate domeniile în care se cere intervenție. Totuși, domeniul justiției necesită nu doar o abordare sistemică, dar și una sistematică și creativă, cu o anumită continuitate și lanț logic al activităților” a remarcat directorul IRP.

Veaceslav BALAN a mulțumit echipei UNICEF și IRP pentru suportul și atenția acordată poliției. „Vreau să afirm cu certitudine că programul de prevenire a delincvenței juvenile elaborat de către IRP va spori interactivitatea sesiunilor de informare a copiilor și va consolida parteneriatul între profesioniștii implicați în activitățile de prevenire a delincvenței juvenile. Un alt pas, la fel de important pentru noi, este și asigurarea formării aptitudinilor și practicilor de lucru a angajaților poliției cu copii” a declarat şeful-adjunct al Direcţiei Generale Securitate Publică.

Daniela BUZATU, Şef Secţia Prevenire a Direcţiei Generale Securitate Publică, Inspectoratul General al Poliției, a prezentat situația actuală privind delincvența juvenilă şi reacția autorităților publice la problema respectivă. „Pe parcursul a trei luni ale anului 2017, de către minori şi cu participarea acestora au fost săvârşite 153/204 infracţiuni, ceea ce constituie o scădere cu -25 %, față de perioada analogică a anului precedent” a subliniat Daniela BUZATU.

De asemenea, coautorii programului, Arina ŢURCAN, Augustina BOLOCAN-HOLBAN și Maria STRULEA au prezentat programul de prevenire a delincvenței juvenile. Experta IRP, Arina Țurcan a vorbit despre prevenirea primară: măsuri, programe, iniţiative care vizează copiii ce nu au fost vreodată implicaţi în sistemul de justiţie penală, dar și despre atribuțiile polițistului la etapa prevenției primare.

Augustina BOLOCAN-HOLBAN și Maria STRULEA au specificat atribuțiile polițistului la etapa prevenției secundare și terțiare și au menționat instituțiile și profesioniștii implicați în implementarea activităţilor de prevenire a delincvenței juvenile.

La final, specialiștii au participat la sesiunea de dezbateri pe marginea programului de prevenire a delincvenței juvenile, au venit cu recomandări, comentarii și angajamente.

Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției
Program de prevenire a delincvenței juvenile pentru angajații poliției