40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor

În perioada 13-16 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridica Garantată de Stat au desfaşurat seminarul pe tema “Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea copiilor“, la care au fost instruiţi 40 de avocaţi.

În cadrul seminarului experţii au pus în discuţie participanţilor temele:
Norme şi standarde internaţionale în materie de justiţie pentru copii;
Mecanismul de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor;
Deficienţe în implementarea standardelor internaţionale şi nationale în domeniul justiţiei pentru copii. Aspecte ale jurisprudentei CEDO în cauzele cu implicarea copiilor;
Activitatea de probaţiune în privinta copiilor în conflict cu legea;
Activitatea de mediere în privinţa copiilor în conflict cu legea;
Reprezentarea intereselor copiilor la faza de judecare a cauzei;
Serviciile de asistenţă juridică garantată de stat.
40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor

În calitate de Experţi au fost:
Victor Zaharia, dr conf.univ.;
Vasile Rotaru, dr. conf.univ, avocat;
Mihai Lupu, avocat;
Daniela Cojocaru, avocat specializat pe cauze cu implicarea minorilor;
Vladimir Popa, şef al Oficiului Central de Probaţiune;
Arina Turcan, magistru în psihologie, avocat.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului "O mai bună protectie a copiilor în sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de către Institutul de Reforme Penale,
cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.