Primarii vor avea un ghid pentru implementarea muncii neremunerate în folosul comunităţii

Institutul de Reforme Penale a expediat recent tuturor primarilor din localităţile Republicii Moldova un exemplar al ghidului “Munca neremunerată în folosul comunităţii”, care va servi drept suport informaţional pentru gestionarea acestei forme de sancţiune penală în cadrul comunităţii. Prin această activitate, organizatorii doresc să-i ajute pe primari să înţeleagă mai bine rolul administraţiei publice locale în executarea sancţiunilor comunitare şi totodată să-i încurajeze să se implice mai mult în organizarea şi gestionarea acestora.

Vitalie Popa, autorul ghidului, s-a străduit să explice, în termeni accesibili, esenţa şi scopul muncii neremunerate în folosul comunităţii, precum şi modul în care ar trebui primarii să organizeze această activitate în comunităţile lor. Conţinutul publicaţiei este structurat sub forma de întrebări şi răspunsuri, cuprinzînd toate prevederile legale, cît şi orice întrebări care ar putea să apară în procesul de realizare a acestei forme de sancţiune în comunitate. De asemenea, primarii mai sînt îndrumaţi cum să se comporte cu persoanele condamnate la munca neremunerată în folosul comunităţii şi cum să coopereze cu instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu.

Reprezentanţii Institutului de Reforme Penale speră că acest ghid îi va ajuta pe aleşii poporului să conştientizeze atribuţiile care le au în procesul de executare a sancţiunilor comunitare, precum şi să contribuie la reintegrarea socială a persoanelor condamnate în comunitate. În ultima instanţă, primarii sînt acei care administrează viaţa comunităţii şi asigură ordinea şi siguranţa acesteia.

Activitatea este desfăşurată în cadrul proiectului „Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în Republica Moldova” realizată cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta.