Atelierul de Lucru privind Medierea in cauzele penale

In perioada 24-25 septembrie 2003 Institutul de Reforme Penale IRP a organizat un Atelier de Lucru dedicat tematicii medierii, avind drept scop familiarizarea comunitatii juridice cu modalitatea si mecanismele specifice ale medierii, precum si avantajele implementarii pe etape a acestei institutii.

Deasemenea in cadrul Atelierului a fost prezentat participantilor proiectul de lege cu privire la medierea in cauzele penale, elaborat de Grupul de Lucru in domeniul Alternativelor la detentie GLA, care ulterior a fost pus in discutie de catre participanti.

Dat fiind scopul specific al atelierului, de a convinge participantii de utilitatea si oportunitatea implementarii medierii in Moldova, cercul acestora a fost constituit din persoane cheie in sistemul justitiei penale: presedintele Curtii Supreme de Justitie Valeria Sterbet, Maria Postoico – presedintele Comisiei Juridice, pentru Numiri si Imunitati a Parlamentului Republicii Moldova, Gheorghe Amihalachioaie – presedintele Baroului Avocatilor, reprezentanti ai Presedintiei si Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, ai societatii civile, etc.

In cadrul Atelierului au fost prezentate rapoarte privind practica implementarii medierii in Olanda, Polonia si in alte tari Europene de catre expertii internationali: Anton van Kalmthout, profesor la Universitatea din Tilburg (Olanda), Krzystof Pawlowski, membru al Asociatiei Mediatorilor din Polonia si Andrei Pascu – vice-presedintele Forumului European al Medierii (Rominia).

In cadrul discutiilor si dezbaterilor in plen, participantii locali, consultati de catre expertii internationali, au formulat un plan de actiuni pentru implementarea ulterioara a medierii, implicind lucrul cu 5 parteneri: statul, societatea civila, mediatorii, infractorul si victima. Planul de actiuni prevede un sir de actiuni, precum:

• mediatizarea institutiei medierii (informarea continua a judecatorilor, procurorilor, publicului larg privind medierea, a beneficiilor pe care le aduce aceasta)

• elaborarea unor standarde in ce priveste medierea

• definitivarea cadrului normativ de functionare (adoptarea legii cu privire la mediere, elaborarea actelor ce ar reglementa statutul mediatorilor, e.g. codului deontologic al mediatorilor)

• instruirea initiala si continua a mediatorilor
• pilotarea medierii in cadrul unui Centru de Mediere evaluarea si monitorizarea aplicarii medierii prin intermediul unor organe separate, alte decit cele care vor realiza implementarea propriu-zisa a medierii.