Justiția pentru copii: IRP și UNICEF lansează studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”

Justiția pentru copii: IRP și UNICEF lansează studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”
Institutul de Reforme Penale cu suportul UNICEF în Republica Moldova a elaborat studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”. Studiul are drept obiectiv evaluarea rezultatelor, provocărilor și lecțiilor învățate a mecanismelor interinstituționale de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale în 5 regiuni ale țării.

În ultimii ani, au fost depuse eforturi considerabile de racordare a cadrului legal şi a practicilor cotidiene la cele mai bune practici internaţionale şi europene în domeniul justiţiei pentru copii.

Analizând dinamica numărului de infracțiuni comise de copii sau cu participarea acestora în regiunile Bălţi, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova, în perioada 2015-2019, este observată o tendinţă de descreștere a numărului de infracțiuni comise de copii (cumulativ pe cele 5 regiuni, de la 256 în 2015 la 215 în 2019), de altfel ca și pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Justiția pentru copii: IRP și UNICEF lansează studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”

Cu toate acestea, există încă numeroase aspecte ce urmează a fi îmbunătăţite. În acest sens, ținând cont de planurile și strategiile naționale din domeniul drepturilor omului și al sectorului justiției, în care se regăsesc și unele abordări strategice privind activitatea specialiștilor în lucru cu și pentru copiii în conflict cu legea și cei sub vârsta răspunderii penale, bazându-ne pe standardele/recomandările internaționale și pe identificarea necesităților profesioniștilor de nivel local, Institutul de Reforme Penale, în perioada 2012-2018 a inițiat, pilotat și instituționalizat mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova.

Experiența mecanismelor locale de referire a stat la baza formării unei serii de recomandări practice în domeniul justiţiei pentru copii, precum şi pentru autorităţile implicate în procesul de elaborare şi implementare a cadrului normativ în sfera justiţiei pentru copii, pentru reprezentanţii ONG-urilor de profil şi pentru mass-media.
Justiția pentru copii: IRP și UNICEF lansează studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”
Printre recomandări se numără:
• Coroborarea (prin interconectarea şi delimitarea clară a competenţelor) mecanismului local de referire cu activitatea altor comisii sau echipe de nivel raional/local;
• Determinarea rolului APL/primarilor în cadrul mecanismului local de referire;
• Actualizarea metodologiilor şi instrumentelor de lucru pentru specialiștii din instituţiile implicate în mecanismul local de referire, aşa încât specialiştii să utilizeze instrumente compatibile ce ar permite continuitatea fluidă a intervenţiei la toate etapele acesteia;
• Integrarea atribuțiilor specialiștilor implicați în implementarea mecanismului local de referire în fișele de post a acestora;
• Revizuirea cadrului normativ-juridic pentru a asigura că părinţii ce nu contribuie corespunzător la educarea copiilor suportă consecinţe juridice ce i-ar motiva să îşi îndeplinească atribuţiile;
• Alocarea unor surse suplimentare pentru servicii în comunitate destinate copiilor, inclusiv copiii în conflict cu legea şi sub vârsta răspunderii penale;
• Desfășurarea unor campanii de promovare și sensibilizare privind activitatea mecanismelor locale de referire, în vedere creșterii nivelului de încredere în eficacitatea serviciilor obţinute.

Pe langă aceste recomandări, membrii Grupului de Lucru a mecanismelor locale de referire au susținut că adoptarea unei hotărâri de Guvern ar putea contribui la diminuarea problemelor şi eficacitatea mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale. Această hotărâre ar putea consolida procesul de conlucrare interministerială, iar specialiștii implicați în asigurarea funcționării mecanismului ar avea o responsabilitate sporită.

Justiția pentru copii: IRP și UNICEF lansează studiul „Mecanismul interinstituțional de lucru cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale. Noi abordări la nivel local în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova”

Amintim că instituţiile şi organizaţiile implicate în fiecare mecanism local de referire sunt: Consiliul raional/municipal; Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei; Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport; Serviciul de Asistență Psihopedagogică; Centrul de Sănătate/Medicină; Centrul de Sănătate prietenos Tinerilor; Consiliul pentru protecția Copilului aflat în dificultate; Instanţa de judecată; Procuratura; Avocați; Inspectoratul de Poliţie; Biroul de Probaţiune și ONG-uri locale specializate.

Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Protejarea copiilor cu risc și în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și de elaborare a politicilor” implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.

Studiul poate fi descărcat aici Studiul.pdf [1.42 Mb] (descarcari: 15)