Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției

Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției Reprezentanți ai instituțiilor-cheie din domeniul justiției ce au tangență cu expertiza judiciară au apreciat drept „produs premieră” și „document practic și foarte util” proiectul Ghidului în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției, în cadrul unei ședințe din 27 mai 2021. Documentul este elaborat de Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Centrul Național de Expertize Judiciare, Centrul de Medicină Legală și Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei.

„Acest ghid va fi oferit tuturor participanților din lanțul justiției care au tangență cu expertiza judiciară. Vorbim despre un număr impresionant de potențiali beneficiari”, a menționat Victoria Muntean, manageră de proiect, PNUD Moldova.

„Ghidul include șabloane pentru diferite genuri și specialități de expertiză, prevăzute de Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat de Guvern, inclusiv scopul fiecărui gen de expertiză, obiectul, sarcinile și întrebări tipice care ar putea fi adresate în cadrul procedurilor de ordonare a expertizelor. Ghidul are o formă simplă, ilustrativă, încât ordonatorul să poată ușor identifica și adresa întrebările importante pentru procesul judiciar”, a comunicat Mihail Coșleț, șef adjunct al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare și unul dintre autorii ghidului.

„Este un ghid actual și așteptat de practicieni, care se axează pe cunoștințe de specialitate și care va îndruma specialiștii în solicitarea expertizei, încât toate realizările progresului tehnico-științific să fie la îndemâna justițiabililor”, a spus Tudor Osoianu, doctor în drept, conferențiar universitar la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” al Ministerului Afacerilor Interne.

„Ghidul poate să ofere un algoritm organului judiciar în cazurile de pregătire și dispunere a expertizei, indiferent de specialitate, dar aprecierea o va face persoana care a numit expertiza”, a precizat Olga Cataraga, directoarea Centrului Național de Expertize Judiciare și coautoarea ghidului.

„La numirea expertizelor în cadrul cauzelor aflate pe rol mereu apar chestiuni și nuanțe, inclusiv tehnice, care ar putea necesita numirea expertizei, inclusiv la solicitarea părților implicate în proces. Sunt probleme în ceea ce ține de comunicarea între instituțiile de expertiză și instanță de judecată la numirea unor expertize, în formularea întrebărilor către expert. La judecarea cauzei, o expertiză poate fi realizată în timp îndelungat, ceea ce duce la tergiversarea examinării cauzei, în alte situații pot fi returnate dosarele fără a fi efectuată expertiza, de aceea acest Ghid este unul foarte util și o să ne ajute și mai mult în activitate”, a apreciat Sergiu Caraman, judecător la Judecătoria Criuleni.

„Acest ghid va ajuta profesioniștii din domeniul justiției care pot fi ordonatori ai expertizelor judiciare să formuleze mai clar întrebările. De asemenea susțin includerea în Ghid a expertizei tehnicii de calcul și a sistemelor informatice, a produselor software și a informațiilor stocate pe purtători de informații”, a precizat Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În cadrul ședinței profesioniștii din domeniul justiției au venit cu comentarii și sugestii pe marginea textului ghidului. „Aș pune accent pe expertizele în domeniul tehnico-informațional, deoarece este un domeniu care o să ia amploare foarte curând, iar profesioniștii din justiție nu cunosc limitele tehnice atunci când formulează întrebări”, a precizat Maria Ganganu, judecătoare la Judecătoria Cimișlia.

În baza recomandărilor și opiniilor menționate în cadrul ședinței de discuții, dar și a avizelor primite în procesul consultărilor de la Procuratura Generală, Direcția Generală a Urmăririi Penale a IGP, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, membrii grupului de experți vor definitiva Ghidul, pentru ca acesta să corespundă maximal necesităților ordonatorilor și să fie aplicat în activitatea profesională.

La ședință au participat reprezentanții Direcţiei analiză, planificare şi instruire a Direcției Generale Urmărire Penală, Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare a Procuraturii Generale, a Academiei de Poliție „Stefan cel Mare”, a Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților din Moldova, Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, membri ai Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.

Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției

Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției

Un document practic și foarte util - Ghidul în domeniul expertizelor judiciare pentru profesioniștii justiției