Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, desfășurat la Leova

Astăzi, atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, organizat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI și UNICEF Moldova are loc în raionul Leova.

În cadrul atelierului sunt instruiți specialiști ai Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, reprezentanți ai Direcției Învățământ și ai Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, polițiști, consilieri de probațiune ce activează în raionul Leova. Formatorii acestui curs sunt: Arina ŢURCAN, avocată, expertă IRP și Daniela BUZATU, şef Secţia prevenire a DGSP al IGP al MAI.

În primele sesiuni, Arina ŢURCAN a prezentat nevoile de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea și intervenţia necesară din partea profesioniştilor şi instituţiilor implicate. De asemenea, formatoarea a pus în discuție subiectul privind importanța interacţiunii dintre instituţii şi profesioniştii implicaţi în implementarea activităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile.

În următoarele sesiuni, Daniela BUZATU a vorbit despre activităţile necesare de a fi desfăşurate de către poliţie în domeniul prevenirii primare a delincvenţei juvenile și a prezentat modele de activităţi de informare şi sensibilizare. Totodată, formatorul a supus detalierii activităţile de prevenire secundară şi terţiară în domeniul delincvenţei juvenile, specificând măsurile care vizează copiii care au fost identificaţi ca fiind în situaţie de risc sau de implicare în săvârşirea unor contravenţii/infracţiuni.

Pe tot parcursul zilei, participanții la atelierul de instruire au manifestat interes sporit față de subiectele abordate. Specialiștii au interacționat cu formatorii, au pus întrebări și au lucrat în grup, în acest fel și-au consolidat cunoștințele obținute și le-au pus în practică.

Această activitate se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, desfășurat la Leova
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, desfășurat la Leova
Atelierul de instruire „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, desfășurat la Leova