O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.

Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova au continuat și în 2017 dezvoltarea unui model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice a populației în comunitățile din Moldova prin implicarea studenţilor/masteranzilor de la facultățile de drept.

În perioada aprilie – noiembrie 2017 a fost desfășurată a 4-a etapă în cadrul proiectului “Emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară”.

Începând cu luna iulie 2017, 23 de studenți din cadrul a 5 universități (instruiți în cadrul a 3 module de ateliere de instruire) au participat în acordarea asistenței juridice primare în regiunile Cahul, Chișinău și Bălți. Acordarea asistenței juridice de către studenți a avut loc prin intermediul clinicilor juridice din cadrul universităților, precum și pe lângă birourile de avocați.

De asemenea, în perioada iulie – noiembrie 2017, 21 de studenți, în colaborarea cu parajuriști/primării, licee și ONG-uri, au desfășurat 20 de lecții publice privind respectarea drepturilor omului în 13 localități din 12 raioane din Moldova. Peste 350 de persoane au fost informate despre drepturile sale privind tematicile: angajarea în câmpul muncii, drepturile pensionarilor; moștenirea; drepturile consumatorului; arenda în agricultură; angajarea în câmpul muncii a minorilor; prevenirea delincvenței juvenile; drepturile pacienților; violența în familie; emigrarea și studii peste hotare.

În cadrul inițiativei, la fel, au fost elaborate 6 broșuri în Limba română și Limba rusă, privind tematicile: angajarea în câmpul muncii, drepturile pensionarilor; moștenirea; drepturile consumatorului; arenda în agricultură; angajarea în câmpul muncii a minorilor; prevenirea delincvenței juvenile; drepturile pacienților; violența în familie; emigrarea și studii peste hotare. Au fost elaborate peste 1000 de exemplare, care vor fi repartizate prin regiune.


În perioada martie 2015 – noiembrie 2017, ca rezultat al parcurgerii a 4 stagiuni ale proiectului, 82 de studenți/masteranzi din cadrul Facultăților de Drept, de la 9 Universități din Moldova s-au implicat în participarea/oferirea asistenței juridice primare/ informațiilor juridice populației, și au fost acordate în jur de 1850 de consultări.

De asemenea, tot în această perioadă, în 47 localități din Moldova au fost desfășurate 72 lecții publice de către studenții implicați în proiect. Peste 1300 de persoane au fost informate despre sistemul de asistență juridică garantată de stat, delincvența juvenilă, traficul de ființe umane, violența în familie, moștenirea, drepturile angajaților, protecția consumatorului, contracte de vânzare cumpărare, arenda și etc. Temele lecțiilor publice au fost alese în funcție de problemele cele mai actuale cu care se confruntă localitatea.

Persoana responsabilă de activităţile proiectului - Ceslav PANICO, email: cpanico@irp.md
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.
O nouă etapă de implicare a studenților/masteranzilor de la facultățile de drept în activitățile de emancipare a drepturilor omului prin asistența juridică primară a fost finalizată cu succes.