Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă a materialelor și servicii de interpretariat

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă a materialelor și servicii de interpretariat În scopul asigurării accesibilității informației pentru toți beneficiarii proiectelor implementate de către organizație în 2021, Institutul de Reforme Penale își propune să actualizeze Roster-ul/lista de traducători care vor presta:
o servicii de traducere scrisă a materialelor elaborate de către experți, traineri și angajații IRP;
o servicii de interpretariat în cadrul evenimentelor (ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe, seminare etc.) în următoarele limbi:
1. română – rusă – română
2. română – engleză – română
3. română – găgăuză – română
4. română – romani – română

Aranjamente instituționale
Traducătorii/traducătoarele vor comunica direct cu persoana responsabilă desemnată din cadrul instituției.
3
Remunerarea se va opera lunar sau semestrial:
o Pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă a materialelor remunerarea se va efectua în dependență de numărul de caractere fără spațiu conținut de materialul tradus, după aprobarea traducerii de către persoana responsabilă desemnată din partea instituției.
o Pentru prestarea serviciilor de interpretariat remunerarea se va efectua în dependență de numărul de ore pentru traducere.

Cerințele față de traducător/oare/ persoană fizică
o Studii superioare în domeniul limbi străine sau alt domeniu relevant (în cazul persoanelor juridice/companii se vor analiza CV-urile traducătorilor/oarelor anexate la dosar);
o Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul traducerilor scrise/interpretariat;
o Înțelegerea terminologiei legale și informatice (experiență similară cu asemenea traduceri).
o Cunoașterea fluentă a limbii în care este prestat serviciul de traducere/interpretariat (română, rusă, engleză, găgăuză, romani).

Cerințele față de persoană juridică care prestează servicii de traducere și/sau intepretariat
Se vor analiza CV-urile traducătorilor/oarelor anexate la dosar, care trebuie să posede:
o Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul traducerilor scrise/interpretariat;
o Înțelegerea terminologiei legale și informatice (experiență similară cu asemenea traduceri).
o Cunoașterea fluentă a limbii în care este prestat serviciul de traducere/interpretariat (română, rusă, engleză, găgăuză, romani).

Conținutul dosarului de participare la concurs
Pentru candidații care presetează servicii de traducere scrisă:
1. CV-ul candidatului - cu indicarea link-urilor la lucrări traduse sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu;
2. Autorizația de traducător;
3. Oferta financiară în MDL pentru traducerea unei pagini care conține 1800 caractere fără spațiu (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM);

Pentru candidații care presetează servicii de interpretariat:
1. CV-ul candidatului - care demonstrează experiența deținută în domeniu;
2. Autorizația de traducător;
3. Oferta financiară în MDL (net) pentru prestarea serviciului de interpretariat pentru 1 zi (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM);
Pentru persoanele juridice, oferta va conţine pe lângă cele stipulate mai sus, şi următoarele acte:
- Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului,rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
- CV-urile traducătorilor/oarelor care urmează a fi implicați în prestarea serviciilor de traducere scrisă/interpretariat.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: IRP_concurs_traducere.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26 februarie 2021, ora 17:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații selectați vor fi anunțați privind includerea în lista traducătorilor/oarelor IRP (Roster) până la data de 03 martie 2021. Ulterior, în dependență de necesitățile/serviciile de traducere în cadrul activităților IRP vor fi contactate persoanele/companiile din listă (Roster) (ținind cont de scorul acumulat la evaluare, tipul și volumul serviciilor ce urmează a fi prestat, perioada de prestare a serviciilor etc. IRP urmează să încheie un contract de prestări de servicii cu compania/persoana fizică pentru serviciile ce urmează a fi prestate.

Pentru mai multe detalii accesați termenii de referință atașați: ToR_Traducatori.pdf [376,01 Kb] (descarcari: 4)

Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com