Raportul anual privind drepturile omului

In aplicarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 1349-XIII cu privire la avocatii parlamentari, prezentam Raportul privind respectarea drepturilor omului in Republica Moldova in anul 2006.

Prezentul raport este elaborat dupa exemplul Rapoartelor precedente si este consacrat analizei situatiei privind respectarea drepturilor omului in tara, din prisma autosesizarilor si investigatiilor initiate de avocatii parlamentari, plingerilor examinate, informatiei acumulate din alte surse, inclusiv selectate din presa s.a.

In Raport se face o privire generala asupra domeniilor vulnerabile, in care se atesta cele mai frecvente incalcari ale drepturilor constitutionale ale omului. In prezent ideea drepturilor omului se bucura de o popularitate considerabila.

In context, Republica Moldova a intreprins pasi concreti privind promovarea si protectia drepturilor omului prin aderarea la Declaratia Universala a Drepturilor Omului, desfasurarea procesului continuu de racordare a legislatiei nationale la standardele internationale, democratizarea si reformarea institutiilor de drept din tara, elaborarea si implementarea Planului National de Actiuni in domeniul Drepturilor Omului. Insa, nu este suficient sa proclamam atasamentul fata de valorile umane, sa le declaram drept obiective majore, ci trebuie sa le promovam si sa le respectam, instituind mecanisme eficiente de realizare.

Moldova mai are multe restante in domeniul respectarii drepturilor omului, in pofida actiunilor intreprinse in acest sens, si, este apreciata in masura in care reformele infaptuite devin eficiente. Astfel, respectarea drepturilor omului in republica este direct proportionala cu gradul de implementare a reformelor, de racordare a legislatiei nationale la normele europene de domeniu.

Cel mai frecvent se incalca drepturile sociale, dreptul la proprietate, siguranta persoanei, accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil. Drept dovada serveste numarul impunator de cereri adresate Curtii Europene si numarul crescind de cauze pierdute de Republica Moldova. Aceasta stare de lucruri are la baza atit motive de ordin obiectiv, cit si subiectiv, printre care situatia social-economica a tarii si lipsa unei discipline executorii. Principalele carente tin, in general, de transpunerea in viata a reformelor si legilor adoptate.

Anumite structuri si persoane cu functii de raspundere mai au o atitudine formala fata de acest domeniu si nu constientizeaza responsabilitatea pe care o poarta. Deficientele existente trebuie sa constituie obiectul unor preocupari serioase ale Guvernului. Anul precedent a fost unul dintre cei mai importanti in istoria moderna a Moldovei, ca rezultat al reformelor implementate in diverse sfere.

In iunie 2006 Parlamentul a votat modificarile la Constitutie, prin care a fost abolita pedeapsa cu moartea chiar si in cazuri exceptionale. A fost ratificat Protocolul optional la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, a fost aprobata Conceptia privind cooperarea dintre Parlament si societatea civila. Au fost adoptate unele modificari referitoare la statutul magistratilor si organizarea judecatoreasca, constituit Institutul National de Justitie, adoptat Codul audiovizualului, Legea cu privire la asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati etc.

Totodata, unele reformari au provocat controverse in societate si au generat actiuni de protest din partea cetatenilor. De-a lungul anilor regiunea transnistreana a Republicii Moldova ramine un spatiu in care, zilnic, se incalca drepturile omului. O problema nesolutionata ramine a fi imposibilitatea avocatilor parlamentari de a interveni intru apararea drepturilor si libertatilor populatiei din stinga Nistrului. Incercarile de a stabili relatii de colaborare eficienta cu ombudsmanul transnistrean nu s-au încununat de succes.

Avocatul parlamentar este o raliere la realitatile societatii si exprima cel mai clar tendinta de racordare a Republicii Moldova la valorile si exigentele umane si juridice europene. Pornind de la acest fapt, avocatii parlamentari se vad actori importanti in realizarea Planului de actiuni Republica Moldova-UE la capitolul drepturile omului, deoarece de reusita acestei implementari va depinde in mare masura atingerea scopului propus – integrarea europeana.

Raisa Apolschii,
avocat parlamentar,
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului

sursa: http://www.ombudsman.md/Rapoarte/R_anuale/

1206111993_ro.rar [1.16 Mb] (descarcari: 3)