Masa rotunda Combaterea torturii in Republica Moldova, Chisinau, 24-25 mai 2006

In perioada 24-25 mai 2006, Institutul de Reforme Penale (IRP) in colaborare cu Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Redress Trust (Reabilitarea Victimelor Torturii) au desfasurat la Chisinau o masa rotunda cu genericul „Combaterea torturii in Republica Moldova”. Experienta internationala in combaterea torturii a fost prezentata de catre expertul international Eric Svanidze, fost membru al Comitetului European pentru pentru prevenirea torturii.

La eveniment au participat reprezentanti ai organelor de stat, direct implicate in procesul de combatere a torturii (Procuratura Generala a Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Comisia Parlamentara pentru Drepturile Omului si Minoritatii Nationale, Departamentul Institutiilor Penitenciare, Ministerul Justitiei, Avocatii Parlamentari etc.), membri ai organizatiilor si agentiilor internationale (Redress Trust, Misiunea OSCE; PNUD Moldova, ABA/CEELI) si reprezentanti ai societatii civile care desfasoara activitati tangentiale subiectului vizat (IRP, CREDO, LADOM, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” etc.) discutiile au fost facilitate prin participarea activa a avocatilor cu experienta avansata in domeniu.

Masa rotunda a fost structurata in câteva sesiuni – Prevenirea Torturii, Remedii Juridice si Accesul la Justitie, Redresarea Efectelor Torturii. In cea de-a doua zi de lucru au fost formulate anumite concluzii si recomandari in ceea ce priveste imbunatatirea starii de lucruri in Moldova in domeniul prevenirii si combaterii torturii. Acestea vor fi facute publice odata ce vor fi definitivate de catre grupul de lucru, inclusiv pe siteul: www.irp.md.

Având in vedere situatia actuala din Republica Moldova, reflectata in constatarile Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si hotaririle Curtii Europene pentru apararea Drepturilor Omului impotriva Republicii Moldova, masa rotunda din 24-25 mai 2006 este unul din seria de evenimente planificate a fi desfasurate in domeniul vizat in Republica Moldova.

In acest sens, mai multe organizatii si-au aratat interesul pentru acest domeniu, in special OSCE, IRP, DIP.