Odata cu aderarea Republici Moldova la Declaratia Universala a Drepturilor Omului, in fiecare an este celebrata aniversarea acesteia, dar sunt evaluate activitatile din acest domeniu. De remarcat ca activitati de informare si sensibilizare privind drepturile omului sunt desfasurate preponderent in capitala tarii, mun. Chisinau, fapt care a constituit premisa implementarii programului: „Promovarea drepturilor omului in r-nul Telenesti”, care a avut drept scop informarea si promovarea drepturilor omului in r-nul Telenesti prin implicarea factorilor de decizie la nivel local.
Institutul de Reforme Penale in colaborare cu Serviciul de Probatiune de pe linga Departamentul de Executare al Ministerului Justitiei si Misiunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Suprematiei Legii in Moldova NORLAM desfasoara programul "Formarea de formatori in domeniul probatiunii".

Programul "Formarea de formatori in domeniul probatiunii" este structurat in sase module de instruire, care contin informatii despre istoricul, evolutia si aplicarea probatiunii in statele cu o bogata experienta in acest domeniu, date despre noile metode si tehnici de lucru in domeniul probatiunii, precum si oportunitatea utilizarii acestora.
La 19 septembrie 2008, Departamentul de executare din cadrul Ministerului Justitiei al Republicii Moldova in comun cu Institutul de Reforme Penale (IRP) si NORLAM au organizat o masa rotunda cu genericul „Probatiunea – un element necesar si important al sistemului justitiei penale”.

Legea cu privire la probatiune a intrat in vigoare la 13 septembrie curent. Respectiv, scopul evenimentului a fost de a discuta implementarea cat mai eficienta a legii nou-adoptate si interactiunea serviciului de probatiune cu fiecare din organele implicate.
Departamentul de Executare de pe langa Ministerul Justitiei al R. Moldova in comun cu Misiunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Suprematiei Legii in Moldova (NORLAM) si Institutul de Reforme Penale (IRP) organizeaza masa rotunda cu tema «Probatiunea – un element necesar si important in sistemul justitiei penale».

Evenimentul este organizat in contextul reformarii recente a sistemului de probatiune din Republica Moldova. La eveniment vor participa reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Curtii Supreme de Justitie, Procuraturii Generale, Baroului Avocatilor si altii.
Institutul de Reforme Penale organizeaza seminarul de instruire "Implementarea alternativelor la detentie in Republica Moldova".

Consilierii de probatiune - noi angajati in serviciul de probatiune in cadrul Departamentului de executare (ministerul Justitiei) vor fi informati despre institutiile alternative de detentie.
In calitate de experti vor fi specialisti cu experienta si cunostinte relevante in domeniu din cadrul Departamentului de Executare si Institutului de Reforme Penale.
Institutul de Reforme Penale in colaborare Centrul de Justitie Comunitara din raionul Soroca, a organizat la 8 iulie curent Masa rotunda cu genericul "Pregatirea pentru liberare a detinutilor si reintegrarea sociala a ex-detinutilor in raionul Soroca".

Activitatea s-a desfasurat in cadrul proiectului "Consolidarea societatii civile in Moldova: Grupuri marginalizate. Reintergrarea sociala a ex-detinutilor". Realizat cu suportul financiar al Agentiei Suedeze pentrut dezvoltare si cooperare Internationala (SIDA) si al fundatiei SOROS Moldova.

Scopul evenimentului a fost sensibilizarea comunitatii locale asupra problemelor detinutilor si ex-detinutilor, precum si crearea mecanismului de colaborarea la nivel local intre institutiile prezente la activitate.
La data de 13 iunie anul curent, a fost publicata Legea cu privire la probatiune si v-a intra in vigoare la 13 septembrie 2008.

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de aplicare si scopul prezentei legi
Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea organelor de probatiune, stabileste competenta acestora in scopul prevenirii recidivei de infractiune, reglementeaza asistenta si consilierea in vederea reintegrarii in comunitate a subiectilor probatiunii.
Incepind cu 2 iunie curent se desfasoara trainingul in care sunt instruiti reprezentantii CJC-urilor din orasele Chisinau, Ungheni, Telenesti, Balti, Rezina, Falesti Soroca si Edinet. Acesta se v-a desfasura pina la data de 5 iunie 2008.

La liberarea din detentie ex-detinutii de cele mai multe ori nu mai au suportul de alta data. Multi din ei nu mai au familie, prieteni si un loc de munca. Astfel ei sunt nevoiti sa inceapa viata de la capat, discriminati si ignorati de societate.

La training de asemenea participa experti din Romania: Mihaela Sasarmanu, Marius Dontu precum si Will Gill - Norvegia.
Recomandari metodologige ale Grupului de lucru privind activitatea de pregatire pentru liberare si reintegrare sociala a ex-detinutilor cuprinde urmatoarele subiecte:
- Procedura de perfectare a actelor de identitate;
- Procedura de perfectare a documentelor pentru primirea indemnizatiilor/pensiilor ;
- Modul de plata a pensiilor si a alocatiilor;
- Prestatiile de asigurari sociale;
In zilele de 11-12 aprilei curent si-a desfasurat lucrarile conferinta de evaluare: "Pregatirea pentru liberare detinutilor si reintegrarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie".

Scopul evenimentului a fost analiza rezultatelor activitatilor desfasurate in domeniul pregatirii pentru liberare si reintegrarii sociale a persoanelor aflate in detentie, in cel de-al doilea an de implementare a proiectului. De asemenea au fost formulate propuneri pentru conturarea mecanismului eficient de pregatire pentru liberare si reintegrare sociala a persoanelor aflate in detentie.