Pe data de 9 septembrie 2011, în incinta Casei Guvernului, a avut loc şedinţa Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, sub preşedenţia Viceprim-ministrului Mihai Moldovanu. În cadrul întîlnirii Vladimir Popa, secretarul Consiliului, a prezentat un raport despre activităţile acestei instituţii guvernamentale privitor la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie. În cadrul discursului său raportorul s-a referit şi la dificultăţile întîmpinate de către acest organ guvernamental.
Probaţiunea încă este un serviciu puţin cunoscut în Republica Moldova. O treime din populaţie nu a auzit niciodată despre el, arată un raport de monitorizare al Institutului de Reforme Penale, citat de Info-Prim Neo. În raport se menţionează că serviciul de probaţiune este cunoscut sumar, iar oamenii au o atitudine preconcepută faţă de condamnaţi şi în majoritatea cazurilor îi marginalizează. Astfel, un fost deţinut cu greu este primit de societate.
Institutul de Reforme Penale a organizat astăzi, 1 iulie, la ora 10:30, o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost lansat raportul de monitorizare „Probaţiunea în Republica Moldova”. Raportul însumează constatările şi concluziile finale, deduse în urma monitorizării, modului de aplicare a pedepselor alternative la detenţie în Moldova şi a funcţionalităţii serviciului de probaţiune – instituţie în sarcina căreia intră supravegherea modului de executare a alternativelor la detenţie. ¶

Victor Zaharia, director IRP,coautor al raportului este de părerea că „monitorizarea independentă a acestui domeniu este un bun context pentru serviciul de probaţiune de a cunoaşte propriile performanţe şi de a efectua lucruri concrete în vederea eficientizării modului de executare a pedepselor alternative la detenţie".
Schema de executare a masurilor neprivative de libertate (probatiunii) prezinta etapele parcurse de catre persoana condamnata la munca neremunerata in folosul comunitatii sau la condamnare cu suspendarea conditionata a pedepsei odata ce instanta de judecata a emis hotarirea definitiva de pedeapsa.

Posterul a fost realizat in cadrul proiectului "Consolidarea implementarii alternativelor la detentie in Moldova" implementat cu suportul OSI Budapesta si urmeaza a fi distribuit in procuraturi, judecătorii si oficiile de probaţiune.

Poster executarea masurilor nonprivative de libertate
Probatiunea in privinta copiilor se desfasoara tinandu-se cont de obligativitatea respectarii interesului superior al copilului si de scopul protectiei temporare a copilului afl at in difi cultate, al resocializarii si al reintegrarii lui in familia biologica sau adoptiva, in casa de copii de tip familial, precum si in comunitate. Actiunile de probatiune in privinta copiilor se axeaza pe:
Săptămîna trecută, a fost organizată o masă rotundă unde factori de decizie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Institutului Naţional al Justiţiei, Ministerului Justiţiei, Oficiului Central de Probaţiune, şi altor instituţii, au pus în discuţie recomandările privind eficientizarea sistemului de executare a măsurilor nonprivative de libertate. Un accent deosebit a fost pus pe îmbunătăţirea sistemului de probaţiune la etapa de urmărire penală şi cea de judecare a cauzei.
In luna februarie, curent, Institutul de Reforme Penale a incheiat 3 acorduri de colaborare cu Procuratura Generala, Departamentul Institutiilor Penitenciare si Consiliul Superior al Magistraturii.

Obiectivele colaborarii se vor axa pe consultarea si informarea reciproca a partilor in domeniul politicii penale, in special in domeniul alternativelor la pedepse si sanctiunilor comunitare; protejarii drepturilor omului in procesele penale; participarea in cadrul grupurilor de experti pentru modificarea legislatiei ce reglementeaza aplicarea si executarea normelor penale, promovarea in comun a standardelor internationale in domeniul executarii pedepselor penale, dezvoltarea practicilor moderne alternative la justitia traditionala.
Institutul de Refome Penale (IRP) a desfăşurat în data de 16 şi 17 decembrie, curent, două mese rotunde în Chişinău şi Bălţi, cu participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probaţiune şi consilieri de probaţiune din regiunea de centru şi nord a Moldovei.
Institutul de Refome Penale (IRP) va desfasura in data de 16 decembrie, curent, o masa rotunda cu participarea reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probatiune si consilieri de probatiune din regiunea de centru a Moldovei.
Posterul vine să explice importanţa alternativelor la detenţie atît pentru beneficiar cît şi pentru comunitate şi va fi distribuit în procuraturi, judecătorii, serviciile de probaţiune şi APL din toate raioanele republicii.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în R. Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta.