Expertii identificati la nivel local precum si membrii grupului de lucru, in baza experientei locale, vor elabora un set recomandari pentru proceduri si standarde minimale pentru programele de reintegrare a ex detinutilor.
Acestea vor putea fi folosite la elaborarea „Ghidului practic – Reintegrarea sociala a persoanlor liberate din locurile din detentie”
Reprezentanti ai institutiilor care constituie reteaua locala vor forma un grup de lucru care se va intilni lunar, avind ca scop:

• Identificarea dificultatilor existente pe plan local in reintegrarea sociala a persoanelor liberate
• Elaborarea unui plan de actiune la nivel local in vederea sprijinirii reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie.
• Armonizarea eforturilor institutiilor responsabile in domeniu, astfel incit setul de masuri si activitati care privesc aceste persoane sa fie caracterizate de coerenta si eficacitate
In perioada noiembrie - decembrie 2006 Institutul de Reforme Penale a organizat trei mese rotunde in cele trei sectoare de pilotare: raionul Cahul – 17 noiembrie, raionul Balti – 24 noiembrie si mun. Chisinau 01 decembrie 2006 cu genericul " Reintegrarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie".

Scopul acestor activitati a fost de a prezenta proiectul aflat in implementare, de asemenea - stabilirea mecanismului de interactiune dintre specialistii implicati in program si ceilalti reprezentanti ai institutiilor din comunitate.
Programele de reintegrare sociala, adresate persoanelor liberate din detentie trebuie sa acopere o gama larga de activitati, sub forma unui model integrat de servicii psiho-sociale, menit a acoperii nevoile specifice includerii sociale a acestor persoane si in acord cu caracteristicile de personalitate ale lor.

Activitatile prin care aceste servicii sunt implementate trebuie sa ofere, prin continutul lor, coordonatele de influentare si modelare a personalitatii persoanelor beneficiare in contextul relationarii cu comunitatea din care fac parte si a integrarii lor familiale, scolare, profesionale, sociale.Programele trebuie sa vizeze:
In lunile noiembrie – decembrie 2006 grupul de lucru a desfasurat activitati de elaborare a cadrului metodologic de implementare a componentei nr.2 a proiectului - pregatirea pentru liberare a detinutilor si adaptare sociala a persoanelor liberate din locurilor de detentie.

Pentru asitenta grupului de lucru in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor liberate din locurile de detentie cu consultanta internationala, Institutului de Reforme Penale a facut o solicitare catre Fundatia Prison Felowship România, organizatie ce dispune de o bogata experienta in activitatea de reintegrare a persoanelor aflate in conflict cu legea, inclusiv a celor liberati din penitenciar. In calitate de expert international in cadrul grupului de lucru, a fost delegata Carmen Fiscuci.
Una din cele mai dificile probleme, cu care se confrunta persoanele, care si-au ispasit pedeapsa, este adaptarea acestora la realitatea vietii libere. Acest adevar a constituit laitmotivul mesei rotunde, organizata pe 1 decembrie curent de catre IRP cu sustinerea financiara a Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala si al Fundatiei Soros-Moldova.
In comun cu expertii nationali, grupul de lucru a elaborat indicatorii pentru realizarea misiunii de evaluare in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor:

• aspecte generale (date privind evidenta detinutilor eliberati, numarul total de beneficiari, etc.);
• accesul la informatii;
• plasament temporar;
• asistenta juridica;
• perfectarea actelor de identitate;
• instruire scolara / profesionala;
In perioada septembrie – octombrie 2006 grupul de lucru a desfasurat activitati in conformitate cu planul de manifestari pentru aceste luni, dupa cum urmeaza:

a. Facilitarea realizarii misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
• Furnizarea informatiilor referitoare la aspectele cu caracter general pentru raportul misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
• Coordonarea cuprinsului si a continutului raportului misiunii de evaluare a necesitatilor in domeniul reintegrarii sociale a ex-detinutilor
b. Facilitarea activitatii serviciului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie
• Identificarea comunitatilor, unde urmeaza a fi pilotate activitatile de reintegrare sociala a ex-detinutilor
• Asistenta metodologica a consilierilor de reintegrare sociala
• Elaborarea fisei de post a consilierilor de reintegrare sociala
c. Activitati de perfectionare a cadrului normativ
• Elaborarea programului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie
In perioada 28-30 septembrie 2006, Institutul de Reforme Penale cu sustinerea financiara a Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala si a Fundatiei Soros-Moldova a desfasurat la Chisinau un seminar cu genericul "Reintegrarea sociala a ex-detinutilor in comunitatile din Republica Moldova".

Principalele obiective ale atelierului de lucru au fost:
- Informarea participantilor privitor la situatia actuala in domeniul reintegrarii psihosociale a ex-detinutilor;
- Prezentarea specificului activitatii de reintegrare psihosociala a ex-detinutilor;
- Identificarea potentialelor persoane, pentru implicarea ulterioara in calitate de consilier de reintegrare psihosociala a ex-detinutilor, in cadrul proiectului susmentionat.
In luna iunie 2006, in vederea eficientizarii procesului de reintegrare sociala a persoanelor liberate din penitenciarele Republicii Moldova, IRP a instituit un grup de lucru cu sarcina de a contribui la perfectionarea cadrului normativ in domeniul reinegrarii sociale a ex-detinutilor in comunitatile din Republica Moldova si perfectionarea / elaborarea suportului metodologic (programe de reintegrare sociala a ex-detinutilor).

Din componenta grupului de lucru fac parte: Valentina Lungu – Consultant, Directia politici de ocupare a fortei de munca; Maria Popovici – Inspector principal, Serviciul Inspectori de Sector; Valeriu Devderea – Directorul Departamentului de Executare; Viorica Dumbraveanu – Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale; Alexdandru Cebanas – Licentiat in drept; dr. Igor Dolea – Directorul Institutului de Reforme Penale; Victor Zaharia – Seful Directiei Probatiune si Reforma Institutionala, IRP; Vladimir Cojocaru – Coordonator de Proiect, IRP.