Sistemul de pedepse, stabilit prin legislatia penala a Republicii Moldova este divers: acesta include atat pedepse privative de libertate cat si pedepse non-privative de libertate. Dintr-un cumul de cauze, scopul educativ si de reintegrare sociala ulterioara a pedepsei privative de libertate se atinge doar partial.

Executarea pedepsei privative de libertate nu totdeauna este planificata. Cel mai ingrijorator apare faptul ca persoanele ce urmeaza a fi liberate din locurile de detentie nu beneficiaza de pregatirea informationala, psihologica pentru reintegrarea sociala ulterioara, fapt demonstrat prin rata inalta a recidivei. De asemenea nu exista o continuitate intre serviciile acordate de catre sistemul penitenciar si serviciile din comunitate.
Localitatile date reprezinta orase-pilot in care are loc imlementarea alternativei la detentie – probatiune. Activitatile realizate in procesul aplicarii probatiunii se incadreaza in proiectul „Alternative la detentie pentru copii in sistemul de justitie penala”, proiect realizat cu suportul financiar al reprezentantei UNICEF in Moldova.

Probatiunea presententiala: aspecte generale. In perioada 01 mai – 31 iulie 2005 in domeniul implementarii probatiunii presententiale au continuat activitatile de intocmire a referatelor de evaluare psihosociala a personalitatii minorilor aflati in conflict cu legea. In acest sens au fost desfasurate activitati de:
- Informare a reprezentantilor institutiilor de stat ce au tangente cu procesul de infaptuire a justitiei in privinta minorilor;
- Conturarea mecanismului de solicitare si intocmire a referatelor de evaluare psihosociala;
- Intocmirea nemijlocita a referatelor de evaluare psihosociala;
-Evaluarea implementarii referatelor de evaluare psihosociala.
La 10 februarie 2005 IRP in colaborare cu Fundatia Soros Moldova a organizat actiunea de instruire „Implementarea probatiunii presententiale pentru adulti in sistemul de justitie penala”, ce reprezinta o componenta a proiectului “Reforma sistemului de pedepse penale si promovarea alternativelor la detentie”.

Evenimentul a reunit asistenti sociali, psihologi si consilieri de probatiune din cadrul IRP si colaboratori ai sectiilor penale ale Directiei de Executare a Deciziilor Judiciare din 4 localitati din Moldova (Chisinau, Cahul, Ungheni si Edinet).
- La 11 ianuarie 2005 IRP in colaborare cu UNICEF Moldova a organizat seminarul de instruire „Implementarea probatiunii presententiale si a muncii neremunerate in beneficiul comunitatii pentru minori in sistemul de justitie penala”. Evenimentul se incadreaza in activitatile proiectului “Alternative la Detentie pentru Copiii din Sistemul de Justitie Penala”, ce se realizeaza cu suportul financiar al organizatiei UNICEF.
Cu ocazia aniversării a 5 ani de activitate a Serviciului de Probațiune din Moldova, Institutul de Reforme Penale, în colaborare cu Oficiul Central de Probațiune, au organizat ieri, 19 aprilie, o conferință internațională cu genericul „Serviciul de Probaţiune din Republica Moldova la 5 ani de activitate: Noi provocări”.

Evenimentul a întrunit peste 80 de participanți printre care actori implicaţi în consolidarea instituţiei probaţiunii în R.Moldova, precum şi experţi internaţionali din România, Olanda, Letonia, Norvegia.

În cadrul evenimentului au fost enumerate etapele evoluției instituției probațiunii pe parcursul a 5 ani de zile, provocările întîmpinate precum și rezultatele obținute. Accentul s-a pus și pe cooperarea cu diverse instituții ale probațiunii din Europa și preluarea celor mai bune practici privind deontologia profesională și consolidarea capacităților profesionale ale consilierilor de probațiune.
Serviciul de Probatiune de pe linga Departamentul de Executare al Ministerului Justitiei si Misiunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Suprematiei Legii in Moldova (NORLAM) desfasoara programul "Formarea de formatori in domeniul probatiunii".
Programul "Formarea de formatori in domeniul probatiunii" este structurat in sase module de instruire, care contin informatii despre istoricul, evolutia si aplicarea probatiunii in statele cu o bogata experienta in acest domeniu. Date despre noile metode si tehnici de lucru in domeniul probatiunii, precum si oportunitatea utilizarii acestora.
Ce inseamna, de fapt, probatiunea?

In cazul prognozei favorabile, instanta de judecata poate suspenda conditionat executarea unei pedpese pentru minori sau cu inchisoarea pe o durata de pina la doi ani sau – cind o parte din pedeapsa este deja ispasita – poate suspenda conditionat executarea restului pedepsei.

Instanta de judecata poate de asemenea suspenda si masurile de siguranta, asa cum este, de exemplu, plasarea intr-o institutie educativa sau intr-un spital psihiatric. Decizii identice pot fi luate si pe calea gratierii. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei urmeaza sa ofere ocazia de a merita scutirea de pedeapsa prin comportare sociala pozitiva in conditiile unei vieti la libertate, respectiv de a face inutila executarea masurilor de siguranta.