Soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile

Soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat au discutat despre diferite soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile, care ar putea fi implementate în regiuni. Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu de Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.

„Ne propunem ca, împreună cu membrii și membrele PDAJ, să identificăm, să selectăm și să testăm un șir de soluții pentru eliminarea dificultăților pe care le întâmpină persoanele din categorii vulnerabile în instituțiile unde se adresează după ajutor sau alte servicii necesare acestora. Trebuie asigurat accesul tuturor la justiție”, a spus Natalia Mardari-Grebencea, manageră de proiect, IRP.

Printre barierele ce îngreunează accesul la justiție au fost menționate: lipsa infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusă; nivelul scăzut al cunoștințelor juridice; lipsa panourilor cu informații accesibile persoanelor cu nivel redus de cunoștințe juridice; dificultatea, inclusiv financiară, de deplasare din sate în centrul raional pentru a accesa diferite servicii, cum ar fi cele de asistență juridică, scriere și depunere a cererilor sau obținere a altor acte.

Drept soluții practice pentru depășirea acestor bariere, membrii și membrele PDAJ au propus consolidarea capacităților specialiștilor de utilizare a unui limbaj accesibil în comunicare cu beneficiarii, astfel încât să poată explica prevederile legale. De asemenea, s-a propus instalarea pantelor de acces, asigurarea marcajelor și a indicatorilor pentru persoanele cu necesități speciale, angajarea specialiștilor sau utilizarea unor programe/aplicații de interpretare în limbajul mimico-gestual în cadrul instituțiilor publice. Totodată, participanții și participantele la ședință au menționat că o atenție sporită trebuie acordată asigurării accesului la informație a persoanelor din categorii vulnerabile prin organizarea centrelor unice de informare, deplasarea specialiștilor în localitățile raionului pentru acordarea asistenței la locul de trai al solicitanților, elaborarea materialelor informaționale pe diverse subiecte.

Pentru asigurarea abordării bazate pe drepturile omului, a fost propusă desemnarea unei persoane sau a unui specialist în fiecare instituție, care să înțeleagă necesităților speciale ale persoanelor cu dizabilități și să poată comunica cu acestea.

Anterior, membrii și membrele PDAJ au identificat problemele sistemice privind accesul la justiție a persoanelor din categorii vulnerabile și soluțiile pentru înlăturarea acestora, în cadrul sesiunii „Accesul la justiție: prin metode inovatoare generăm soluții la probleme actuale”. Ei vor testa soluțiile propuse, împreună cu actorii comunitari, astfel încât acestea să fie implementate cu succes și să fie eficiente pentru beneficiari.

Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție din Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat au fost create în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei. Membri ai PDAJ sunt judecători, procurori, avocați, parajuriști, polițiști, mediatori și mediatori comunitari, notari, reprezentanți ai administrației publice locale, medici și reprezentanți ai societății civile, care și-au unit eforturile și fac schimb de experiențe pentru a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție a persoanelor din grupuri vulnerabile din cele patru regiuni de intervenție.

Soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile
Soluții practice pentru îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din categorii vulnerabile