Membrii și membrele PDAJ au discutat mecanismul de reducere a întârzierilor în examinarea cauzelor din perspectiva respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile

Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au discutat mecanismul de reducere a întârzierilor în procesele civile, contravenționale și penale din perspectiva respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile, în cadrul unei instruiri organizate de Institutul de Reforme Penale (IRP).

În cadrul instruirii membrii și membrele PDAJ au discutat modalitățile în care profesioniștii/stele din lanțul justiției și cei/le din domeniile conexe pot contribui la reducerea întârzierilor în examinarea plângerilor, cererilor, diferitor tipuri cauze din perspectiva drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile (minori, victime ale violenței domestice, persoane care solicită ocrotire judecătorească ș.a.). Totodată, membrii și membrele PDAJ au pus în discuție diferite spețe cu implicarea persoanelor din aceste categorii, care au fost analizate împreună cu formatorii, prin prisma legislației naționale, hotărârilor relevante ale Curții Constituționale și a jurisprudenței relevante a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Formatori în cadrul instruirii au fost doamna Elena Belei, consultantă națională, doctor în drept și domnul Igor Dolea, profesor universitar, directorul IRP, ex-judecător al Curții Constituționale.

„A fost o instruire foarte utilă și contăm și pe alte traininguri similare, în special în ceea ce ține de aplicarea prevederilor Codului Administrativ în diverse procese în care ar fi fost implicate autoritățile publice locale”, a spus Ina Barbăroș, specialist principal, Secția Juridică, Primăria Soroca, membră a PDAJ Soroca.

„Noi mereu am încercat să răspundem la plângeri în termenii stabiliți de lege și a fost foarte util să aflăm astăzi despre obligația pozitivă a autorităților, inclusiv în a nu admite întârzieri în examinarea adresărilor”, a spus Sofia Tcacenco, juristă, Consiliul raional Cimișlia, membră a PDAJ Cimișlia.

„Există cauze obiective ce duc la întârzieri în examinarea plângerilor. Am primit informații foarte utile și răspunsuri la toate întrebările legate de subiectul reducerii întârzierilor, care le vom putea aplica în munca noastră”, a apreciat Vadim Bujor, șef de secție, Inspectoratul de Poliție Criuleni, membru al PDAJ.

„În cadrul instruirii discuțiile deosebit de utile și importante pentru mine au fost celea legate de violența în familie – un subiect foarte actual și informația primită ne va ajuta în activitate”, a apreciat Oxana Erineț, spacialist principal, Direcția de justiție a UTA Găgăuzia, membră a PDAJ Comrat.

În cadrul evenimentului, membrilor și membrelor PDAJ, profesioniștilor/stelor din sectorul justiției ce au tangență cu expertiza judiciară, le-a fost distribuit Ghidul ordonatorului expertizei judiciare.

Instruirea a fost organizată de IRP în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.
Template not found: /templates/work/addcomments.tpl