a. Atelierul de lucru “Pilotarea muncii neremunerate in folosul comunitatii in privinta minorilor”.

In perioada 13-14 ianuarie 2004, in incinta salii de conferinte a Cancelariei de Stat a avut loc Atelierul de lucru „Pilotarea muncii neremunerate in beneficiul comunitatii in privinta minorilor”, activitate din cadrul Proiectului “Alternative la Detentie si Asistenta Juridica pentru Copiii din Sistemul de Justitie”. Acest proiect se realizeaza cu suportul financiar al Reprezentantei UNICEF in Republica Moldova.
Incepind cu 1 ianuarie 2004, Institutul de Reforme Penale a desfasurat activitati pentru sustinerea aplicarii pedepsei cu munca neremuenrata in folosul comunitatii. Au fost selectate 3 sectoare si anume: r-nul Ungheni, r-nul Nisporeni si sect. Centru al mun. Chisinau.

In sectoarele de pilotare au fost organizate mese rotunde cu factorii cheie. Scopul mesei rotunde a fost de a stabili o retea intre institutiile ce vor fi implicate direct in aplicarea si executaea reusita a pedepsei cu munca neremunerata in beneficiul comunitatii. In acest sens, au fost invitati atit colaboratori ai organelor de ocrotire a normelor de drept, cit si directorii institutiilor ce nemijlocit vor oferi locuri de prestare a muncii.
La 31 decembrie 2003 cadrul juridic de aplicare a noii pedepse, alternativa detentiei – munca neremunerata in folosul comunitatii, a fost definitivat prin adoptarea de catre Guvernul Republicii Moldova, prin Hotarirea nr. 1643, a Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub forma neremunerata in folosul comunitatii.

Mentionam ca Legea privind punerea in aplicare a Codului Penal al Republicii Moldova, nr. 1160-XV din 21.06.2002, prevede in articolul 5 modul de intrare in vigoare a prevederilor Codului penal in ce priveste aplicarea pedepselor in forma de munca neremunerata in folosul comunitatii.
Baza legala pentru aplicarea pedepsei cu munca neremunerata in folosul comunitatii se continea in articolele 62 si 67 ale Codului Penal, mecanismul de executare fiind prevazut in proiectul Codului de Executare, care deocamdata nu a fost adoptat. In aceasta situatie, la inceputul anului 2003 Institutul de Reforme Penale a lansat initiativa elaborarii unui Regulament privind aplicarea Muncii neremunerate in folosul comunitatii.
Al doilea seminar de instruire privind aplicarea muncii neremunerate in folosul comunitatii a intrunit 25 de participanti - colaboratori ai procuraturii si ai politiei, care pe parcursul a doua zile (2 - 3 iulie 2003) au studiat interactiv mecanismul de aplicare si functionare a acestei noi masuri de pedeapsa.

Desfasurarea trainingului a fost determinata de necesitatea informarii si pregatirii practice a procurorilor si a colaboratorilor de politie, care urmeaza sa exercite un rol aparte in ceea ce priveste aplicarea pedepsei penale - munca in folosul comunitatii.
In cadrul programului de activitati de instruire privind munca comunitara, realizat de catre Institutul de Reforme Penale in colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, a fost organizat Seminarul de Formare de Formatori privind aplicarea muncii comunitare.

Scopul seminarului a fost de a instrui un grup de persoane atit in ce priveste mecanismul de implementare a Muncii Comunitare, cit si de a le oferi cunostinte si dezvolta abilitati de predare. Aceste resurse umane inalt calificate vor putea activa in calitate de persoane resursa in cadrul sectoarelor unde se va aplica prioritar munca comunitara, dar si ca experti nationali in cadrul seminarelor ulterioare, organizate la extinderea pilotarii (inclusiv la nivel national), astfel optimizindu-se atit procesul de instruire in sensul cunoasterii situatiei locale, cit si cheltuielile necesare pentru participarea expertilor straini.
Organizata de CARPEM in colaborare Ministerul Justitiei la data de 8 noiembrie 2002 la Chisinau (Palatul Republicii), Conferinta a avut drept scop de a-i familiariza pe presedintii judecatoriilor din Moldova, sefii oficiilor de executare, reprezentanti ai administratiei publice locale, ai societatii civile, ai organizatiilor neguvernamentale si reprezentantelor diplomatice (in total 110 persoane) cu notiunea si particularitatile aplicarii masurii alternative de pedeapsa la munca comunitara.