Ghid privind acordarea asistenței juridice primare garantate de stat de către viitorii juriști

Ghid privind acordarea asistenței juridice primare garantate de stat de către viitorii juriștiAsigurarea accesului la justiţie este un principiu definitoriu al statului de drept. Asistenţa juridică efectivă constituie un element de bază al accesului la justiţie şi statul are obligaţia de a garanta asistenţă juridică persoanelor vulnerabile, inclusiv celor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a-şi angaja un avocat. Accesul la lege, la protecţia oferită de lege şi la asistenţa juridică poate fi asigurat printr-o diversitate de metode. Important este ca opţiunile promovate să fie cost-eficiente şi să acopere necesităţile juridice ale populaţiei.
Ghidul cuprinde o descriere succintă a sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, precizând potenţialul loc şi rol al studenţilor-jurişti în acest sistem. De asemenea, ghidul conţine reflectarea schematică a algoritmului şi etapelor de urmat în interacţiunea cu beneficiarul de asistenţă juridică primară, fiind reflectate şi anumite reguli de administrare şi logistică. Este de menţionat că multe dintre practicile enunţate în ghid au fost deja verificate prin activitatea cotidiană, la cerere, a avocaţilor, avocaţilor publici, parajuriştilor, astfel încât bunele practici acumulate sunt recomandate pentru a fi transpuse şi în activitatea consultanţilor, în persoana studenţilor-jurişti. Totuşi, oricare ar fi regulile iniţiale de interacţiune, acestea presupun o monitorizare şi supraveghere atentă din partea reprezentanţilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat a modalităţii în care sunt planificate şi desfăşurate activităţile, cu deducerea concluziilor şi luarea măsurilor de rigoare.

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, precum şi în parteneriat şi cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.

Ghidul în limba română:3.pdf [1.06 Mb] (descarcari: 27)

Ghidul în limba rusă:4.pdf [891.07 Kb] (descarcari: 5)