Finalizarea proiectului: Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGSÎn cadrul proiectului “Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS” au fost realizate mai multe acțiuni, iar ca rezultat a implementării lor va crește capacitatea de lucru a întregului sistem de asistență juridică garantată de stat pe întreaga țară, inclusiv și a prestatorilor de servicii juridice.
Elevii unui gimnaziu din raionul Ialoveni au participat la un set de lecții despre și pentru prevenirea delincvenței juvenile
În scopul prevenirii acțiunilor care cad sub incidența delincvenței juvenile au fost desfășurate lecții cu elevii claselor a 6-a ai gimnaziului “Anton Crihan” satul Mileștii- Micii, Raionul Ialoveni.
Buletin informativ pentru luna octombrie în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”
După cum V-ați obișnuit deja, lunar, distribuim în format electronic buletinul informativ care include date cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, dar și alte informații relevante scopului proiectului.
Finalizarea proiectului: O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosocialeÎn perioada aprilie-octombrie 2018, în cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psihosociale”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectului de schimbare în domeniul drepturilor omului au fost elaborate, un set de acte care facilitează asistența juridică garantată de stat, prestată de către avocați în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.
Ultimul, dar nu și cel din urmă: atelierul privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și la Comrat
În perioada 24 – 25 octombrie 2018, la Comrat a avut loc atelierul de instruire cu privire la implementarea mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea.
Atelier de instruire în raionul Cahul privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea
IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova și cu Consiliul raional Cahul, organizează, în perioada 22-23 octombrie 2018, la Cahul un atelier de inițiere a specialiștilor locali în mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Oficiul Avocatului Poporului lucrează la elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.mdÎn cadrul programului de finanțare al proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de PNUD-Moldova, Oficiul Avocatului Poporului a beneficiat de suport financiar pentru consolidarea capacităților privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea noului site www.ombudsman.md.
În ultimele două zile și specialiștii din raionul Rezina au beneficiat de o instruire cu privire la mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale
În zilele de 11-12 octombrie, a avut loc la Rezina atelierul de instruire cu privire la inițierea actorilor locali privind Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.